Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4636
Başlık: Türkiye'de mali tevzin ve sorunlar
Diğer Başlıklar: Financial instalment and problems in Turkey
Yazarlar: Erdem, Metin
Köse, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Gelir dağılımı
Mali tevzin
Merkezi yönetim
Yerel yönetimler
Income distribution
Financial instalment
Central management
Local administrations
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Köse, İ. (1996). Türkiye'de mali tevzin ve sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4636
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054239.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.25 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons