Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4634
Başlık: The attitudes of teachers of English as a foreign language towards reflective teaching
Diğer Başlıklar: İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yaklaşımı
Yazarlar: Genç, Zübeyde Sinem
Filiz, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yansıtıcı öğretim
Mesleki gelişim
Reflective teaching
Professional development
Yayın Tarihi: 11-Mar-2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Filiz, Y. (2008). The attitudes of teachers of English as a foreign language towards reflective teaching. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin, mesleki gelişimin bir parçası olan yansıtıcı öğretime yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğretime yansıtıcı yaklaşımın, algılanan öğretimde ve öğretmenin öğretmedeki rolünde değişiklik gerektirdiği savunulmaktadır. Öğretmenlerin yaklaşımlarını ortaya koymanın dışında, bu çalışmada tecrübeli ve tecrübesiz öğretmenlerin yansıtıcı öğretime yaklaşımları da karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmanın son amacı olarak da, öğretmenlerin yansıtıcı olmalarını engelleyen faktörler araştırılmıştır. Bu çalışma Bursa’da çeşitli liselerde yapılmıştır. Çalışmaya 25 tecrübesiz, 25 tecrübeli öğretmen katılmıştır. Çalışma, küçük bir öğretmen grubuyla (sadece 50 öğretmen ), sınırlı olduğundan, çalışmanın sonuçlarını genellemek doğru olmayabilir. Verileri toplamak için anket hazırlanmış ve 25 tecrübesiz 25 tecrübeli öğretmene verilmiştir. Ayrıca tecrübesiz ve tecrübeli öğretmenlerle görüşme düzenlenmiştir. Görüşmeler araştırmacıya daha detaylı bilgi sağlamıştır. Görüşmeler sırasında öğretmenlerin yansıtıcı olmalarına engel olan faktörler de sorgulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğunun yansıtıcı öğretime yaklaşımlarının olumlu olduğu görülmüştür. Çalışmadan çıkan bir diğer sonuç da, tecrübeli öğretmenler ile tecrübesiz öğretmenlerin yansıtıcı öğretime yaklaşımlarında önemli farklılıklar bulunmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde tecrübeli öğretmenlerin yansıtıcılık kavramının farkında oldukları ve gerekliliğine inandıkları görülürken diğer taraftan tecrübesiz öğretmenlerin yansıtıcılığın gerekliliğine inanmakta tereddüt ettikleri görülmektedir.
The present study aims to reveal the attitudes of teachers of English as a foreign language (EFL) towards reflective teaching practice as a form of professional development. It is argued that a reflective approach to teaching requires changes in the way the teaching is usually perceived and the role of teachers in the process of teaching. Apart from finding out the attitudes of EFL teachers towards reflectivity, the present study explores the difference between the attitudes of novice and experienced English teachers. For the last purpose of this study, factors that hinder EFL teachers from doing reflectivity are sought. The study was carried out at various high schools in Bursa, Turkey. 25 novice and 25 experienced EFL teachers participated in the present study. Since the study is limited to a small number of teachers ( just 50 teachers), it may not be true to generalise the results of the present study. In order to collect data, a questionnaire was designed and administered to 25 novice and 25 experienced EFL teachers. Furthermore, interviews were conducted with novice and experienced teachers in order to gain in-depth information about the factors that hinder teachers from doing reflectivity. The results of the present study revealed that most of the English teachers tend to have positive attitudes towards reflectivity. Another result obtained from this study is that there is a significant difference between the novice and experienced English teachers in the attitudes towards reflective teaching. In the scope of the present study, it is obvious that experienced teachers are aware of the reflectivity concept and the necessity of it, on the other hand novice teachers seem to be hesitant to believe the necessity of it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4634
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
220982.pdf3.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons