Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4623
Title: Bursa İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi’ndeki Boşnak folklor ürünlerinin incelenmesi
Other Titles: A study of Bosnian folklore works from the District of Bursa-İnegöl Tuzla Neighborhood
Authors: Taş, Hülya
Yıldırım, Ceylan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halkbilimi Bilim Dalı.
Keywords: İnegöl
Tuzla Village
Tuzla Mahallesi
Halk edebiyatı
Halk bilimi
Folklor
Folk literatüre
Folklore
Issue Date: 25-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, C. (2019). Bursa İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi’ndeki Boşnak folklor ürünlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yapılan araştırmalarda Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı olan Tuzla Mahallesi’ndeki Boşnakların geçmişten günümüze kadar süren gelenek ve görenekleri derlenip incelenmiştir. Bu çalışmada Boşnakların gelenek ve göreneklerinin belirlenmesinde yazılı ve sözlü kaynakların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan derlemelerde gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasında sözlü kaynakların önemli bir katkısı vardır. Yazılı kaynaklarda yer almayan birçok folklor ürünü sözlü kaynaklar aracılığıyla aktarılmıştır. Saha çalışmasında Boşnakların folklor ürünlerinin aktarılmasında birçok teknik kullanılmıştır. Araştırma alanında derleme sırasında gözlem, görüşme, örnek olay teknikleri kullanılarak derleme yapılmıştır. Yapılan araştırmada Boşnakların gelenek ve görenekleri verilmeden önce birinci bölümde: Boşnakların tarihi, Müslümanlaşması, Türkiye’ye göçleri ve son olarak Bursa’ya göçleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonraki aşamada da Tuzla Mahallesi’nin tarihi ve köyün adıyla ilgili değişiklikler, coğrafi yapısı, ekonomik durumu, nüfusu, eğitim durumu, sosyokültürel hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Derlemenin asıl önemli kısmını oluşturan ikinci bölümde ise Tuzla Mahallesi’ndeki Boşnakların bütün gelenek ve görenekleri yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.
In this study, historical traditions and traditions of were examined Bosnians in Tuzla neighborhood of İnegöl district of Bursa. In this study, it is important to use written and verbal resources to investigate the traditions and customs of Bosnians. In compilation studies, oral sources are also important for the transfer of folklore. A lot of folklore information which is not in written sources has been transferred through oral sources. This study is a fieldwork. In due course of the fieldwork, there have been the collections by using observations, interviews, and case studies. In the first chapter, before giving the traditions and customs of Bosnians: Information was given about the history of the Bosniak people and their conversion to Turkey and finally their migration to Bursa. Before evaluating the collected research, this study presents the information about history, topography, climate, population, economical condition, ethnicity, and socio-cultural state of both Tuzla Neighborhood’s history of Bursa. In the second part which form the basis of the study, the traditions and customs of Bosnians in Tuzla Neighborhood examined with the help of the collections in the field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4623
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceylan_YILDIRIM.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons