Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4621
Title: Katarakt cerrahisinde görsel sonuçlar ve komplikasyonlar
Other Titles: Visual outcomes and complications in cataract surgery
Authors: Abadan, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi-göz
Göz
Katarakt
Katarakt çıkartılması
Postoperatif komplikasyonlar
Eye
Cataract
Postoperative complications
Cataract extraction
Surgery-eye
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abadan, S. (1995). Katarakt cerrahisinde görsel sonuçlar ve komplikasyonlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda 1986-1995 yıllan arasında kliniğimizde katarakt ekstraksiyonu uygulanan 1013 olgunun 1068 gözünde erken, orta ve geç dönemde karşılaşılan komplikasyonları ve operasyonların görsel sonuçlarını irdelemek amaçlanmıştır. Ortalma takip süresi en az 2.5 ve en fazla 108 ay olmak üzere 6.67 aydır. Çalışmaya tek başına veya kombine olarak katarakt ektraksiyonu ve GİL implantasyonu uygulanan her tip senil kataraktlar başta olmak üzere travmatik ve komplike kataraktları da içeren geniş bir perspektif içindeki, iyi kayıt tutulmuş tüm vakalar dahil edilmiştir. Erken dönemde en sık kornea ödemi (% 79.9) ve sonra sırasıyla keratik stria (% 71.5), korteks artığı (% 26.7), ön kapsül artığı (% 13.3), pupil düzensizliği (% 12.9), siklitik membran (% 7.2), ameliyat sonrası hipertoniye (% 5.4) rastlanmıştır. Orta ve geç dönemde en sık % 7.39 ile arka kapsül opasitesi başlıca sorunu teşkil etmektedir. Olgular bir bütün olarak ele alınırsa kliniğimizin katarakt cerrahisindeki yeni teknikleri öğrenme dönemine ait olguların da kapsanması ve bir eğitim kliniği olmamız göz önüne alındığında sonuçların ulusal ve uluslararası literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4621
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040400.pdf
  Until 2099-12-31
2.87 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons