Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4618
Title: Kütüphane hizmetlerinin tanıtımında sosyal medya etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi örneği
Other Titles: Impact of social media in Promotion of library services: Bursa Uludag University Library example
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
0000-0002-2338-1446
Bayraktar, Aykut
Keywords: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi
Üniversite kütüphanesi
Sosyal medya
Tanıtım
Bursa Uludag University Library
University library
Social media
Public relations
Issue Date: 16-Oct-2019
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği
Citation: Bayraktar, A. (2019). "Kütüphane hizmetlerinin tanıtımında sosyal medya etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi örneği". Türk Kütüphaneciliği, 33(4), 379-387.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi sosyal medya hesaplarının gelişimi ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Kütüphane hizmetlerinin sosyal medya üzerinden nasıl tanıtıldığı ve bu tanıtımın kullanıcı üzerinde ne kadar etkili olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, farklı sosyal medya platformlarında paylaşılıp etkili sonuçlar oluşturduğu görülen gönderilere örnek olarak yer verilmiştir. Çalışma, tanıtım faaliyetlerini bu alanda yapan ya da yapmayı düşünen üniversite kütüphanelerine ve kütüphanecilerine bir fikir verirse amacına ulaşmış kabul edilecektir.
This study aims explaining the development and use of social media accounts of Bursa Uludag University Library. It has been tried to explain how library services are promoted on social media and how effective this promotion is on the user. In this respect, the posts that shared on different social media platforms and produced effective results were included as examples in the study. If the study gives an idea to university libraries and librarians who are doing or intending to do promotional activities in this field, it will be considered to have achieved its purpose.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/854423
http://hdl.handle.net/11452/4618
http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/3052/2921
ISSN: 2147-9682
Appears in Collections:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / The Head of Library and Documentation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bayraktar_TK.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons