Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4617
Title: Izgara ve altlık üstünde barındırılan ile de france X kıvırcık (Fl) ve merinos kuzularının entansif besideki performansları
Other Titles: Performances of de france X curly (Fl) and merino lambs in intensive food with hosts on grill and litter
Authors: Tuncel, Erdoğan
Şahan, Ümran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Besi performansı
Kuzular
Sığır besiciliği
Zootekni
Fattening performance
Lambs
Cattle fattening
Zootechnics
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahan, Ü. (1987). Izgara ve altlık üstünde barındırılan ile de france X kıvırcık (Fl) ve merinos kuzularının entansif besideki performansları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu arastırma ızgarada ve yerde barındırılan ile de Prance I Kıvırcık (Pı) ve Merinos kuzularının adlibitum yemlemenin besi performansı ve maliyetini saptamak amacıyla yapılmıstır. Araştırmanın hayvan materyalini yaklaşık 10-13 haftalık iken sütten kesilmiş erkek lle de France I Kıvırcık (Pı) ve Merinos kuzuları oluşturmuştur. Kuzular iki gruba ayrılmış, gruplardan ikisi tahta ızgara, diğer ikisi de altlık üzerinde barındırılarak deneme yürütülmüştür. Deneme hayvanlarına adlibitum düzeyde olmak üzere tek tip rasyon verilmiş, sindirim bozukluklarına engel olunmak amacıyla 100/ g/ gün/baş düzeyinde de saman verilmiştir. Izgara üzerinde barındırılan gruplardan lle de France I Kıvırcık (Pı) grubunun besi başı ağırlıgı (n=9), 19,46-0.75 kg, Merinos grubunun (n=8), 22.15-0.76 kg, yerde barındırılan grupların besi baslangıc ağırlıgı ise sırasıyla, 19.01±0.71 kg (n= 8) ve 22.40±0.88 kg (n = 10) olarak saptanmıştır. Deneme 70 gün sürmüş grupların besi sonu ağırlıkları ise sırasıyla; 39.95- 0.88, 43. 6611.42,37.41±2. 04, 42. 19±0. 98 kg, bu süre sonunda sağlanan toplam ağırlık artışları 20.3±1.62T21,72±2.07,18.71İ 3.18,19.79^2.58 kg olarak bulunmuştur. Deneme süresince gruplarda günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla, 291. 73±7. 76, 210.31±10.00,267.18±15.40,282.67±12.28 g, 1 kg canlı ağırlık artısı için tüketilen kesif yem miktarı, 5.480,5.410,5.025, 5.821 kg olarak bulunmuştur. Deneme sonunda 1 kg canlı ağır lığın maliyeti ve kuzu başına ortalama besi karı ise sırasıyla,583.00TL, 607.00TL, 578.00TL, 597.00 TL, 9290.00 TL, 9120.00TL, 8736.00 TL, 8942.00TL olmuştur. Denemede besi başı ve besinin diğer dönemlerinde ortalama canlı ağırlık bakımından yapılan istatistik analizlerde ızgarada barındırılan Merinos grubuyla, yerde barındırılan ile de France X Kıvırcık (Fı) grubu arasındaki farklılık istatistik olarak (P<0.05) önemli bulunmuş, bu farklılığa da ırk faktörünün etki ettiği anlaşılmıştır. Besi süresince istatistik önemli çıkmamasına rağmen günlük canlı ağırlık artışı ızgarada barındırılan gruplarda daha yüksek bulunmuş ve besi sonunda kuzu başına elde edilen besi karı da yerde barındırılan gruplara göre daha fazla olmuştur. Denemede elde edilen verilerden anlaşıldığı üzere entansif kuzu besisinde ızgara üzerinde barındırma, yerde barındırma ya göre daha fazla canlı ağırlık kazancı sağlamakta, dolayısıyla daha fazla kazanç getirmektedir.
The performance of ile de Prance X Kıvırcık (Fı) and Merinos Lambs in intensive Feeding, which Reared on Slatted Floon. and straw bedding. This research has been carried out to determine the effects of and adlibitum feeding and rearing on slatted floor on strow on fattening performan e and cost in lie de Prance X Kıvırcık (Fı) and Merinos lambs. The material consist of 40 head of lie de Prance X Kıvırcık (Fı) and Merinos lambs weaned when they were 10-13 week old. The lambs put into two groups and one of them reared on wodden slatted floor and the other on strow bedding. A certain type of ration was given adlibitum basis in addition in order to avoid digestive disorders transhed straw was given on the basis of 100 g/day/head. The initial live weights were 19.46±0. 75, 22.15±0.76,19.01±0.71 and 22.40- 0.88 kg for lie de Prance X Kıvırcık (Fı) (n=8) and Merinos (n- 10) reared on slatted floor and on beddining respectively. Fattening period lasted 70 days. The average live weights at the and of the fattening period were 39. 95-0. 88,43. 66± 1.42,37.41±2.04 and 42.19-0.98. The total live weight gains were 20. 3-1. 62, 21. 72±2. 07, 18. 71±3. 18 and 19.79±2.58 kg, The daily live weight gains 291.73±7.76,310.31-10.00,267.181 15.40,282.67112.28 g, Peed consumption for 1 kg live weight gain were 5.480,5.410,5.025 and 5.821 kg. The valves for the cost of 1 kg live weight were 583.00,607.00,578.00, 597.00TL for the ile de France X Kıvırcık (Fi) and Merinos groups reared on slatted floor and on bedding respectively. Statistical analysis showed that only Merinos group reared on slatten floor differed from İle de France X Kıvır cık (Fi) group reared on bedding in respect to averege live weight at the different time of fattening period (p{0.05). It was conduded that this difference was originated from the genotype. Inspite of statistically non sigrificant, the daily live weight gains of lambs and fattening profit for per head reaved on slatted floor were higher than the lambs reared on bedding, it also condudet that fattening on slatted floor is more profitable than the fattening on bedding.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4617
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000219.pdf
  Until 2099-12-31
1.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons