Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4615
Title: Antik limanlar ışığında Myndos Limanı ve liman yapıları
Other Titles: Myndos Harbour and harbour buildings in the light of Ancient harbours
Authors: Şahin, Mustafa
Gündüz, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Klasik Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Myndos
Sualtı arkeolojisi
Liman
Mendirek
Deniz feneri
Rıhtım
Sarnıç
Havza
Underwater archeology
Port
Breakwater
Lighthouse
Cistern
Basin
Quay
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündüz, S. (2008). Antik limanlar ışığında Myndos Limanı ve liman yapıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Antik Myndos kenti Karia Bölgesinin önemli kıyı yerleşimlerinden birisidir. Kentin limanı, yarımadanın en batı ucundadır ve arazi yapısının avantajlarından faydalanılarak inşa edilmiştir. Kentin, ilk olarak İ.Ö. 7. yüzyıldan önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Kent, özellikle Klasik dönemde başkent Halikarnasos’a batıdan gelebilecek saldırılara karşı ilk savunma noktası olması bakımından stratejik bir nokta olmuştur. Limanın çevresinde yalnızca giriş kısmında, mendireğin hemen başladığı alanda inşa edilen yapı kazılmıştır. Diğer yapılar hala toprak ve sualtında gizemini korumaktadır. Myndos’un çevresinde üç adet koy olmasına rağmen sadece en büyük koy liman olarak kullanılmıştır. Bu liman hem askeri hem de ticari işlev yüklenmiştir. Bir deniz limanı olan Myndos limanı yaptığımız gruplandırmaya göre doğal limanlar grubunda yer almaktadır. Limanın çevresindeki yapıları incelediğimizde, giriş kısmında bulunan mendirek yapısı kesin olarak isimlendirilmiştir. Yapılış amacı, limanı saldırılara ve dış etkilere karşı korumaktır. Limanın orta kısmında şu an sualtında kalmış olan diğer bir yapı iskele olarak ve Tavşan Adası ile anakara arasındaki sur duvarlarının döneminde dalgakıran olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Giriş kısmında mendireğin hemen arkasında yer alan yapının ise bir ayazma olduğunu ele geçen buluntular ışığında söylemek mümkün olmaktadır. Limanın en iç kısmında bulunan yapıyı ise yapılan çalışmalar sonucunda Pir-i Reis’in bahsettiği tatlı su kaynağı ile bağdaştırmak olası gözükmektedir. Tavşan adasının iç kısmında bulunan yapılar sarnıç veya ticari yapılar olabilirler. Yerlerini belirlemeyi başardığımız diğer yapılar hakkında kullanım amaçlarını gösterecek herhangi bir veriye ulaşamadık.
The Ancient Myndos is one of the important coastal settlements in Caria region. The harbour of the Myndos located in the Western edge of the peninsula, benefiting from the advantageous terrain. It is estimated that the city was found before 7th century BC. Myndos had been a strategic point especially in the Classical period as it was the first defence point in the west against assaults to Halikarnassos, the capital city of Caria. Only the structure which is in the enterance of the harbour, near the beginning of the breakwater have been excavated. The other buildings are still mysterious since they are under water and soil. Although there are three bays around Myndos only the biggest one served as harbour. This harbour was used in both commercial and military purposes. Myndos which was a sea harbour is a natural port according to the classification we made. During the examinations we identified the breakwater definitely in the beginning. The main purpose of this breakwater was to protect the port against assaults and outer effects. It is estimated that another structure in the middle of the port which is under water right now was used as pier and the city walls between the Tavşan island and the mainland was used as breakwater in due time. After the researches we made, it is possible to say that the structure in the entrance, behind the breakwater was an Ayazma (Holy Water). The structure which is located in inner part of the harbour should be the freshwater source which Pir-i Reis mentioned about. The structures located in the inner side of Tavsan island are possibly a cistern network or commercial buildings. We haven’t found any other information which indicates the purpose of the other buildings which we succeeded to define their locations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4615
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231169.pdf11.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons