Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4610
Title: Çeltik kabuklarının yalıtım malzemesi olarak kullanılması
Other Titles: Using paddy shells as insulation material
Authors: Kırbıyık, Mehmet
Çelebi, B.Cihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Enerji
Enerji tasarrufu
Makine mühendisliği
Yalıtım
Çeltik kabukları
Energy
Energy saving
Mechanical engineering
Insulation
Paddy shells
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebi, B.C. (1986). Çeltik kabuklarının yalıtım malzemesi olarak kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde gerek ülkemizde ve gerekse Dünya'da bir enerji darboğazı olduğu, yakın bir gelecekte bu darboğazın aşılmasının daha da güçleşeceği,bugünkü enerji israf hızı ile açıkça görülmektedir. Oysa zaten kısıtlı olan enerji tasarruf edilmeli, israftan kaçınılıp idareli kullanılmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada önce enerji tasarrufunun gereğinden bahsedilmiş, bir tasarruf yöntemi olarak yalıtım ele alınmış ve sonra da çeltik ( pirinç ) kabuklarının yalıtım malzemesi olarak kullanılması araştırılmıştır. Çeltik kabukları atıl bir malzemedir. Bu atıl malzemeden yalıtım amacıyla yararlanmak elbette son derece faydalı olacaktır. Bu amaçla çeltik kabuklarının bir bağlayıcı malzeme ile birlikte ısı iletim katsayıları ölçülmüş, ısıl hesaplar yapılmış ve yalıtımın ekonomikliği gözler önüne serilmiştir.
It is obvious that there is an energy crisis both in our country and in the world and that it will get worse in the near future. It is a pity that, the waste of energy is still contiuning in a fury indeed, the energy that is so limited should he very carefully used and prodigality should he avoided. In this study, it is first considered the necessity and then as a means of saving the energy, insulation is discussed and the ther mal properties of unhusked rice is examined as an insulator. Unhusked rice is a waste material. It will be very profitable to use it an insulating material. The unhusked rice is prepared in blocks with the help of a binding element and the thermal conduction coefficient is measured and after all the calculations the economi of the insulation is prooved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4610
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000220.pdf
  Until 2099-12-31
4.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons