Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4603
Title: Otomotiv aydınlatma sistemlerinde kullanılan LED'li elektronik devre kartlarının hesaplamalı ısıl analizi
Other Titles: Computational thermal analysis of LED printed circuit boards for automotive lighting systems
Authors: Pulat, Erhan
Özdil, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Enerji Bilim Dalı.
Keywords: LED
PCB
Artırılmış yüzeyler
Kanatçık
Kanatçık verimi
Kanatçık etkenliği
Hesaplamalı ısıl analiz
Isıl test
Extended surfaces
Fin
Fin efficiency
Fin effectiveness
Computational thermal analysis
Thermal test
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdil, İ. (2015). Otomotiv aydınlatma sistemlerinde kullanılan LED'li elektronik devre kartlarının hesaplamalı ısıl analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin kapsamında, günümüzde otomotiv aydınlatma ve genel aydınlatma sistemlerinde yoğun şekilde kullanılan LED' ler ve LED' li elektronik devre kartlarının hesaplamalı termal analizleri ve testleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyon ve testlerin uyumluluğu kontrol edilmiş ve LED' lerin elektronik, termal ve optik davranışları araştırılarak LED' ler için termal yönetimin önemi ortaya konmuştur. Ayrıca LED' ler ve elektronik devre kartlarının soğutulmaları amacıyla sıkça kullanılan kanatçıklar üzerindeki artırılmış yüzey geometrilerinin termal davranışları analitik metodlar ve hesaplamalı termal analizler yardımıyla incelenmiştir.
In the content of this thesis study, computational thermal simulations and tests were implemented for LEDs and LED electronic circuits which densely used in automotive lighting and general lighting applications. Compatibility of tests and thermal simulations were examined and electronical, thermal and optical behaviors of LEDs also investigated, therefore the importance of thermal management of LEDs were demonstrated. Furthermore, some heatsink geometries which used in LED cooling applications were investigated with analytical and computational methods in terms of their thermal performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4603
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406465.pdf8.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons