Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4599
Başlık: Arap dilinde cümleler ve kuruluş yolları
Diğer Başlıklar: Sentences in Arabic language and ways of establishment
Yazarlar: Bulut, Ahmet
İbrahimoğlu, Nizameddin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arapça
Sentence
Arabic
Cümle
Cümle kurma
Sentence frame
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İbrahimoğlu, N. (1999). Arap dilinde cümleler ve kuruluş yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4599
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
087248.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.38 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons