Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMertbaş, Ömer Samih-
dc.contributor.authorİlten, Nadir-
dc.date.accessioned2019-12-30T07:02:04Z-
dc.date.available2019-12-30T07:02:04Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationİlten, N. (1986). Karıştırıcılar ve karıştırma kabındaki akım olaylarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4594-
dc.description.abstractBu çalışmada; karıştırma olayları, karıştırma yöntemleri, bu olaylarda kullanılan karıştırıcılar vb güç hesapları daha önce yapılmış olan çalışmalara göre incelenmiştir. 1.bölümde; mevcut kaynakların konu ile ilgili kısımları özet halinde verilmiştir. İki veya daha fazla komponentin biraraya getirilmesine karıştırma denir. Karıştırılan maddeler, katı, sıvı, gaz veya tunların kombinasyonu olabilir. Karıştırmada, karıştırma zamanı, karıştırma derecesi ve homojenlik çok önemlidir. Bunun için kaplara ısı transferi de yapılabilir. Bu olaylar 2.bölümde incelenmiştir. 3. bölümde; kullanılan karıştırma yöntemleri, karışıma bağlı olarak verilmiştir. Bunlar, sürekli, kesikli, pnömatik, mekanik olarak sınıflandırılır. 4.bölümde; karıştırma kabındaki akım olayları incelenmiştir. Meydana gelen girdap ve bunu giderme yolları araştırılmıştır. Karıştırıcılar, karışıma giren maddelere ve karıştırma yöntemlerine göre değişmektedir. En çok kullanılan karıştırıcılar, püskürtmeli, pervaneli, helezon, türbin, çapalı ve yaprak karıştırıcılardır. Bunlar 5.bölümde incelenmiştir. 6. bölümde; kullanılan karıştırıcı tipine göre güç ihtiyacı için daha yapılmış olan teorik ve pratik araştırmalar özetlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study; the mixing events, methods, mixers, which are used in this evets and the power calculations were examined according to the former studies. In the first chapter; "The parts" of present sources which are related to the main subject were summarized. Mixing is defined as combining two or more components. The matters mixed can he either solids, liquids, gases or a combination of these matters. Mixing time, mixing degree and homogeneity are very important in the mixing events. Heat transfer, therefore, can he done to the containers as well. These events were examined in chapter 2, In the third chapter; the mixing methods used were given in rela tion to the mixture. They can he classified in to continue, transient, pneumatic and mechanic methods. In the fourth chapter; The current events which are in the mixing container were examined. The whirlpools created and the ways of preventing them were investigated. Mixers change according to the components and the mixing methods. The most popular mixers are sprayer mixers, propelled mixers, spiral, turbine, whirlpooled mixers and leafed mixers. They examined in chapter 5. In the sixth chapter; The theoretical and pragtical investigates made in the past for the power demand according to type of the used mixer were summarized.en_US
dc.format.extentXVI, 79 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKarıştırma yöntemleritr_TR
dc.subjectKarıştırıcılartr_TR
dc.subjectKimya mühendisliğitr_TR
dc.subjectMixing methodsen_US
dc.subjectMixersen_US
dc.subjectChemical engineeringen_US
dc.titleKarıştırıcılar ve karıştırma kabındaki akım olaylarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeMixers and investigation of flow events in the mixing vesselen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000222.pdf3.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons