Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4592
Title: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 0-48 aylık çocuklarda malnutrisyon prevalansı ve bunu etkileyen faktörler
Other Titles: Prevalence of malnutrition and factors affecting it in children aged 0-48 months in Bursa Metropolitan Municipality
Authors: Bostan, Özlem Mehtap
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Aile
Anne sütü
Beslenme bozuklukları
Bursa
Doğum aralığı
Family
Milk-human
Nutrition disorders
Birth interval
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bostan, Ö. M. (1994). Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 0-48 aylık çocuklarda malnutrisyon prevalansı ve bunu etkileyen faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 0-48 aylık çocuklarda malnutrisyon prevalansını ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklarda %15.4 oranında mal nutrisyon saptanmıştır. Bunların %12 si hafif derecede, %2.7 si orta derecede, %0.7 si ağır derecede malnutrisyonlu olarak bulunmuştur. Kız çocuklarda erkek çocuklara oranla daha fazla malnutrisyon saptanmıştır. Doğum sırası ve ailede yaşayan kişi sayısı arttıkça malnutrisyon görülme oranının arttığı, anne sütü alımı, hastalanma oranı ve ailenin ekonomik düzeyiyle malnutrisyon görülme sıklığının yakın şekilde etkilendiği tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4592
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040846.pdf
  Until 2099-12-31
1.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons