Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4588
Başlık: Kalite fonksiyon yayılımının incelenmesi ve bir uygulama
Diğer Başlıklar: Researching of quality function deployment and a practice
Yazarlar: Ülkü, Sedat
Seyhan, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kalite fonksiyon yayılımı
Kalite evi
Müşterinin sesi
Quality function deployment
The house of quality
Voice of the customer
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Seyhan, H. (2005). Kalite fonksiyon yayılımının incelenmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY), firmaların müşterilerini tanımalarına yardım eden, onların ihtiyaç ve beklentilerine en kısa sürede cevap verebilen bir yöntemdir.Yöntemin temeli, müşterilerin sesini dinlemektir.Bu özellik onu, standart kalite yöntemlerinden ayırır. Çalışmada KFY yönteminin ürün geliştirme sürecine uygulanması, klasik kalite yöntemleri ile kıyaslanması, tanımları, tarihçesi ve konuları anlatılmıştır. Daha sonra bir uygulama ile çalışma sona erdirilmiştir.
Quality Function Deployment (QFD) is a method that helps companies to know their clients better and also meet the client’s expectations quickly.Essential of this method is listening to the client’s voice. This characteristic makes it different from the other quality methods. In this study how to apply QFD to product development process, compare it to classical quality methods , it’s own explanations , history and subjects was described .A case study is given to illustrate the QFD method application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4588
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
198655.pdf3.29 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons