Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4585
Title: Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
Other Titles: Coating of aluminum alloys by plasma electrolytic oxidation method
Authors: Uğuz, Agah
Tohumcu, Seçkin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plazma elektrolitik oksidasyon
Mikro-ark oksidasyon
Aşınma
Alüminyum
Plasma electrolytic oxidation
Micro-arc oxidation
Wear
Aluminium
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tohumcu, S. (2005). Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada , %5, %8 ve %11 Si içeren üç farklı Alüminyum Silisyum alaşımının Plazma Elektrolitik Kaplama (PEO) yöntemiyle kaplandıktan sonra aşınma dirençlerindeki değişimler incelenmiştir. Deney sırasında aşındırıcı yüzey olarak SiC zımpara kağıdı ve paslanmaz çelik kullanılmıştır. Alaşımların PEO ile kaplanması neticesinde SiC zımpara kağıdı ile yapılan çalışmada aşınma dirençlerinde en az 30 katlık bir artış gözlenmiştir. Bu artış miktarı %5 Si içeren alaşımda 128.9 katı iken %8 Si içeren alaşımda 72 katı ve %11 Si içeren alaşımda ise 30 katı olmuştur. Alaşımdaki Si miktarındaki artışın PEO kaplamaların aşınma dirençlerinde düşüşe neden olduğu gözlenmiştir. Kaplamasız alaşımlarda ise tam tersine Si miktarındaki artış aşınma direncini arttırmıştır.
In this work, the wear resistance characteristics of three different Al-Si cast alloys with %5, %8 and %11 Si contents were exemined after spheroidising heat treatment and coating these alloys using Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) method. SiC water proof paper and stainless steel were used as counterfaces in wear tests. The wear resistances were increased at least 30 times when the materials were coated by PEO method. This increase is 128.9 times for %5 Si containing alloy, 72 times for %8 Si and 30 times for %11 Si containing alloy. It is observed that the wear resistance of PEO coatings is negatively affected by the augmentation of the Si content and increasing the Si content of the alloys causes a increase in the wear resistance of uncoated materials.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4585
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198641.pdf16.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons