Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4581
Title: Kluyveromyces türlerinde glikojen ve trehaloz metabolizmasının analizi
Other Titles: Analysis of glycogen and trehalose metabolism in the kluyveromyces species
Authors: Türkel, Sezai
Egel, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kluyveromyces
Glikojen
Trehaloz
Azot açlığı
Isı şoku
Ozmotik stres
Pseudohifsel üreme
Glycogen
Nitrogen starvation
Heat shock
Osmotic stress
Trehalose
Pseudohyphal growth
Issue Date: 19-Aug-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Egel, Ç. (2005). Kluyveromyces türlerinde glikojen ve trehaloz metabolizmasının analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada üreme ortamı şartlarının farklı Kluyveromyces türlerinde glikojen ve trehaloz metabolizmasına etkileri araştırıldı. Kluyveromyces türleri karbon kaynağı olarak glukoz veya laktoz içeren üreme ortamlarında üretildiklerinde sadece K. lactis var. drosphilarum’da glikojen birikimi gözlendi. Fakat aynı maya türleri gliserol içeren ortamda üretildiğinde K. lactis var. drosphilarum’da ve K. marxianus var. bulgaricus’ta glikojen birikimi olduğu gözlendi. Glukoz veya gliserol içeren üreme ortamlarında üretilen Kluyveromyces türlerinden sadece K. thermotolerans’ta trehaloz birikimi gözlendi. Azot açlığının araştırmada kullanılan Kluyveromyces türlerinde çok fazla miktarda glikojen ve trehaloz birikimine yol açtığı bulundu. Isı şokundan sonra K. lactis var. drosphilarum ve K. marxianus var. bulgaricus’ta fazla miktarda glikojen birikimi gözlendi. Isı şokuna maruz bırakılan K. thermotolerans ve K. lactis var. drosphilarum’da önemli miktarda trehaloz birikimi de görüldü. Ozmotik stresin sadece bazı Kluyveromyces türlerinde düşük miktarda glikojen birikimine neden olduğu gözlendi. Kluyveromyces türlerinde düşük miktarda azot veya bazı alkoller ile uyarıldığında pseudohifsel üremenin olduğu bulundu. Buna ek olarak, azot açlığı veya bazı alkoller ile pseudohifsel üreme uyarıldığında Kluyveromyces türlerinde fazla miktarda glikojen ve trehaloz birikimi gözlendi. Bazı Kluyveromyces türlerinde glikojen ve trehalozun biyosentez veya yıkımının hızlı bir şekilde olduğu gösterildi.
In this study, the effects of growth conditions on the glycogen and trehalose metabolism of different Kluyveromyces species were investigated. When the Kluyveromyces species were cultivated in glucose or lactose containing rich media, glycogen accumulation was observed only in K. lactis var. drosphilarum. However, when the same yeast species were cultivated in glycerol media, glycogen accumulation was detected in K. lactis var. drosphilarum and K. marxianus var. bulgaricus. Trehalose accumulation was observed only in K. thermotolerans when it is cultivated in glucose or glycerol media. It was found that the nitrogen starvation led to a high level of glycogen and trehalose accumulations in the some Kluyveromyces species used in this study. High level of glycogen accumulation were observed in K. lactis var. drosphilarum and K. marxianus var. bulgaricus after the heat shock. Significant levels of trehalose accumulation were also observed in K. thermotolerans and K. lactis var. drosphilarum when these species exposed to heat stress. Osmotic stress led to low levels of glycogen accumulation only in some Kluyveromyces species. Pseudohyphal growth was also observed in Kluyveromyces species when it is induced by low nitrogen or by certain alcohols. Furthermore, high level of glycogen and trehalose accumulation were observed in the Kluyveromyces species when the pseudohyphal growth induced by low nitrogen or by alcohols. It was shown that the synthesis or degredation of glycogen and trehalose can occur rapidly in certain Kluyveromyces species.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4581
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198638.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons