Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4578
Title: Hızlı katılaşma ile yüksek mukavemetli malzemelerin üretilmesi ve kurşun-asit akümalatörlerine uygulanması
Other Titles: Production of high strength materials with rapid solidification and application to lead-acid accumulators
Authors: Demirci, Halim
Akçal, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akümülatör
Dayanıklı malzemeler
Hızlı katılaştırma
Üretim yöntemleri
Battery
Durable materials
Rapid solidification
Production methods
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçal, Ü. (1986). Hızlı katılaşma ile yüksek mukavemetli malzemelerin üretilmesi ve kurşun-asit akümalatörlerine uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uzay ve Havacılık, Elektronik ve Bilgi işlem endüstrileri üstün özellikteki malzemelere talebi arttırmışlardır. Bu talep artışı yeni malzemelerin keşfine zorlayıcı neden olmuştur. Hızlı katılaşma işlemi de, günümüzün ihtiyaçları için geliştirilmiş yüksek mukavemetli malzeme üretme tekniklerinden birisidir. Bu çalışmada da hızlı katılaşma üretim metodlan ve hızlı katılaşma ile malzemelerin kazandıkları fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiş olup, endüstride kullanma alanı olarak sadece Kurşun-Asit akümülatörlerine uygulanması ve getirdiği yararlar teorik olarak işlenmiştir. Tez içerisinde sırasıyla Yüksek mukavemetli malzemelerin üretimi, hızlı katılaşma ile yüksek mukavemetli malzemelerin üretilmesi ve yöntemleri, hızlı katılaşma mekanizması ve Kurşun-Üsit akümülatör plakalarında hızlı katılaşma yöntemi ile elde edilen alaşımın kullanılması ve yararları incelenmiştir.
Space and aviation the industries of electronics and computer systems increased the demand for materials of super-quality. This increase in demands became an influential cause for the discovery of new materials. Rapid solidification operation is one of the techniques of producing high resistant materials and is improved to meet the demands of our present day. In this study production methods of rapid solidification and the physical and chemical characteristics gained by materials after rapid solidification operation are studied; besides, it's application only to the lead-acid accumulators in the industry and it's advantages are investigated the aretically. In this thesis respectively, the production of high resistant materials the production and methods of high resistant materials using rapid solidification, the mechanism of rapid solidification and the usage and advantages of the alloy gained by rapid solidification in the plates of lead-acid accumula tors are investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4578
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000221.pdf
  Until 2099-12-31
2.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons