Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4572
Title: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde yeralan hadislerin tahric ve tenkidi
Other Titles: The explanation and criticism of the hadiths in the calendars of the Presidency of Religious Affairs - The Republic of Turkey
Authors: Kahraman, Hüseyin
Çiftçi, Ayşe Nur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Takvim
Hadis
Diyanet İşleri Başkanlığı
Popüler dinî kaynaklar
Kaynak gösterme
Tahric
Tenkid
Râvi
Calender
Hadith
The Presidency of Religious Affairs
Popular religious resources
Resource indication
Explanation
Criticism
Ravi
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, A. N. (2008). T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde yeralan hadislerin tahric ve tenkidi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Takvimler; yaygın dağıtım ağları, uygun fiyatı, kullanım kolaylığı ve içerdiği güncel bilgiler sebebiyle, geniş kitlelere hitap etmektedir. Temel konularda dinî bilgiler de içeren bu takvimler, milyonlarca insana ulaşmakta ve pek çoğu için aynı zamanda bir dinî bilgi edinme kaynağı olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimleri ise resmî bir kuruma ait olması sebebiyle, halkın en çok güvendiği ve tercih ettiği takvim olma özelliğindedir. Bu çalışma, Diyanet takvimlerindeki bilgilerden hadislere ilişkin olanlarının gerçekte ne derece güvenilir olduğunu ve ne kadar titizlikle hazırlandığını tespit etmek için yapılmıştır. Tezimizde öncelikle takvim hadislerinin kaynakları ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili problemler araştırılmış, daha sonra da tahric ve tenkid çalışması yapılarak, hadislerin sıhhatlerine ilişkin durumlar ve yazar tasarrufundan kaynaklanan hususlar ele alınmıştır. Bu konular üç yüz kişiye uyguladığımız anket sonuçlarına göre değerlendirilerek çözüm önerileriyle birlikte sunulmuştur.
Calendars address numerous people because of their wide distribution network, low-price, convenience of usage, and updated data. By including basic religious information, these calendars reach millions of people and serve as a source of religious knowledge for them at the same time. The Calendar of the Presidency of Religious Affairs is the most trustworthy and preferable one among people, because of being an official institute. This study had made to determine the trustworthiness and meticulousness of the preparation of the data related to hadiths on the calendars of the Presidency of Religious Affairs. First of all, in our thesis, the sources of hadiths of calendars and the problem about usage of these sources had studied. Afterwards, the case about the soundness of hadiths and the matter because of the usage of the writer had discussed through the study of explanation and criticism. These statements had put forward by evaluation of the results of questionnaire that applied to three hundred people with proposals of solution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4572
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231191.pdf794.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons