Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4558
Title: Edremit-Akçay (Balıkesir) beldesi atmosferik polenleri üzerinde incelemeler
Other Titles: Investigations on atmospheric pollen grains of Edremit-Akçay (Balıkesir) town
Authors: Bıçakçı, Adem
Görgün, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Botanik Anabilim Dalı.
Keywords: Palinoloji
Polen
Akçay
Balıkesir
Türkiye
Palinology
Pollen
Turkey
Balikesir
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görgün, G. (2015). Edremit-Akçay (Balıkesir) beldesi atmosferik polenleri üzerinde incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Balıkesir ili Akçay beldesi atmosferinde 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede Durham aracı kullanılarak gravimetrik yöntem ile gerçekleştirilen çalışmada polen miktarları ve çeşitliliği araştırılmıştır. Bir yıllık sürede Durham aracına konulan preparatlar haftada bir kez değiştirilmiş ve incelenerek 40 taksona ait polen tespit edilmiştir. Bunlardan 25 tanesi odunsu bitkilere, 15 tanesi ise otsu bitkilere ait polenlerdir. Araştırma sürecinde cm2'de 8118 polen tespit edilmiştir; bu sayının % 84,02'si odunsu bitkilere, % 15,17'si otsu bitkilere, % 0,82' si ise tanımlanamayan polenlere aittir. Atmosferde polenlerine en çok rastlanan odunsu bitkilere ait taksonlar sırasıyla; Pinus sp., Cupressaceae/ Taxaceae, Alnus sp., Platanus sp., Quercus sp., Salix sp., Olea sp., Morus sp., ve Fraxinus sp., otsu bitkilere ait taksonlar ise Gramineae, Plantago sp. ve Urticaceae olarak saptanmıştır.
The airborne pollen amounts and variations in the atmosphere of Akçay (Balıkesir) atmosphere was determined by gravimetry with a Durham sampler between 1 January - 31 October 2012. The slides were changed weekly in the study period, pollen grains of 40 taxa were identified and from these, 25 of them originating from arboreal plants and 15 from non- arboreal plants. A total of 8118 pollen grains per cm2 counted; 84.02 % of these pertain to arboreal and 15.17 % to non-arboreal plants and 0.82 % to identified ones. Pinus sp., Cupressaceae/Taxaceae, Alnus sp., Platanus sp., Quercus sp., Salix sp., Olea sp., Morus sp. and Fraxinus sp were found to be the dominating arboreal types and Gramineae, Plantago sp. and Urticaceae were non arboreal ones.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4558
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406463.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons