Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4540
Title: Acil hizmet araçlarının GPS tabanlı denetim ve organizasyonu
Other Titles: GPS based inspection and organization system for the emergency service vehicles
Authors: Yeşilçimen, Halil
Çağlar, Eyüp
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: 112
Acil hizmet araçları
GIS
GPS
Emergency service vehicles
Issue Date: 9-Aug-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çağlar, E. (2005). Acil hizmet araçlarının GPS tabanlı denetim ve organizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz şehirlerinin kalabalık ve çarpık yapıları, 112 Acil Hizmet Araçlarının adres bulmalarını, bir noktadan başka bir noktaya gitmelerini zorlaştırmaktadır. Ambulanslar, bilinmeyen adresler, trafik yoğunluğu, gerçek dışı aramalar, şehirlerin geniş alana yayılmaları, organizasyon yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı birçok zaman kaybına uğramaktadırlar. Bazı durumlarda bu gecikmeler yaşam yada ölüm nedeni olabilir. Ambulansların hastaları ilgili hastaneye en kısa zamanda götürebilme 112 Acil Hizmet Servisinin temel görevidir. Etkili bir denetim ve organizasyonun sağlanması ambulansların cevap verme sürelerini azaltacaktır. Bir insan hayatını kurtarmak için saniyelerin önemi düşünülerek bu tez çalışması yapılmıştır. Bu tezde, 112 acil hizmet servisinin denetim ve organizasyon problemlerine ve acil durumlara müdahale edebilme sorunlarının çözümü üzerine çalışma yapılmıştır. Bunun için GIS, GPS ve Telsiz Haberleşme teknolojileri kullanılmıştır. Sistem gerçek zamanda daha iyi kontrol, daha iyi denetim, daha iyi organizasyon ve daha iyi yönlendirme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 112 Acil Hizmet Servisi araçları üzerinde uygulama yapılmıştır.
With the massive and complicated road networks of modern cities, finding an address and good route to travel from one place to another is not a simple task for the emergency medical service. Ambulances encounter many delays due to the traffic jams, unknown addresses etc. Also non-real calls, insufficiensy of the current systems cause some delays. In some cases these delays can be a matter of life or death. The efficient management of ambulances in order to achieve fast transportation of patients to the appropriate hospital is a vital aspect of the quality of health services offered to citizens. Accomplishing an effective inspection and management of ambulances will minimize their response time In this thesis I present a system offering inspection and management for the Emergency Medical Service (EMS) vehicles (ambulances). The system integrates several technologies including Geographic Information Systems (GIS), Global Positioning Systems (GPS) and RF wireless communication technologies. The aim of the system is to minimize ambulances’ response time, make the management and inspection of the vehicles easier and improve the quality of health services.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4540
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198637.pdf874.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons