Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4539
Title: Orta öğretimdeki sporcu öğrencilerin sorunları
Other Titles: Problems of secondary school athletes
Authors: Anar, Suat
Özbekçi, Füsun
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Ortaöğretim
Spor sosyolojisi
Sporcu öğrenciler
Öğrenciler
Secondary education
Sport sociology
Sportsmen students
Students
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbekçi, F. (1987). Orta öğretimdeki sporcu öğrencilerin sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma orta öğretimdeki sporcu öğrencilerin hem öğrenci hem de sporcu olmalarından doğan sorunlarını saptamayı ve onların hem derslerinde hem de sportif faaliyetlerinde daha başarılı olmaları için gerekli koşulla- neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaca uygun olarak hazırlanan anketle ve ilgili kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla, sporcu öğrencilerin; 1. Dersleri ve öğretmenleriyle ilgili sorunları 2. Okul idaresiyle ilgili sorunları 3. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla ilgili sorunları 4. Beslenme ve spor malzemeleriyle ilgili sorunları araştırıldı. Toplanan verilerin değerlendirilmesiyle de özetle şu sonuçlar, elde edildi; l.Orta öğretimdeki sporcu öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri spor yapmalarını destekler gözüktükleri halde onları anlama ve başarılarına katkıda bulunma konusunda yetersiz kalmaktadırlar. 2. Okul idareleri okul maçlarıyla ilgili gerekli kolaylığı sağlamaktadırlar. Fakat bugüne dek pek sorun çık mamasına rağmen kulüp maçlarıyla ilgili gerekebilecek idari kolaylığı gösterme yetkisine sahip değildirler. 3. Orta öğretimdeki sporcu öğrenciler.sporcu beslenmesi konusunda yeterli -bilgi ve destekten yoksundurlar. 4. Orta öğretimdeki sporcu öğrenciler yeterli sayıda ve kalitede spor malzemesinden yoksundurlar. Orta öğretimdeki sporcu öğrencilerin hem derslerin de hem de sportif faaliyetlerinde daha başarılı olabilmeleri için okul, aile ve kulüplerin işbirliği yaparak onlara yardımcı olması ve gerekli olanakları sağlaması gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4539
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000215.pdf
  Until 2099-12-31
2.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons