Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4537
Başlık: Kredi kartları ve ekonomik etkileri
Diğer Başlıklar: Credit cards and its economic impacts
Yazarlar: Parasız, M. İlker
Çırpan, Belgin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bankalararası kart merkezi
Elektronik para
Kredi kartları
Interbanks card center
Electronic money
Credit cards
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çırpan, B. (1996). Kredi kartları ve ekonomik etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4537
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
054162.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons