Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4534
Title: Menkul kıymet yatırımları açısından sermaye piyasası kanununa göre yayınlanan finansal tablo ve raporların yeterliliği
Other Titles: The adequacy of financial statements and reports published in accordance with the capital market law in terms of securities investments
Authors: Aydın, Hamdi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı.
Keywords: Finansal tablolar
Menkul kıymetler
Muhasebe
Sermaye Piyasası Kanunu
Yatırımlar
Financial statements
Securities
Accounting
Capital Market Law
Investments
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, H. (1984). Menkul kıymet yatırımları açısından sermaye piyasası kanununa göre yayınlanan finansal tablo ve raporların yeterliliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tezin konusu, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'na göre, SPK'na tabi anonim ortaklıkların yayınladıkları bilanço, gelir tablosu ve denetim kurulu (veya denetçi) raporunun, menkul kıymet yatırım kararlarında gereksinilen bilgileri sağlamada yeterli olup olmadıklarının değerlendirilmesidir. Tezin birinci bölümünde, menkul kıymet yatırım kararlarında gereksinilen muhasebe bilgileri belirlenmiştir. Bu amaçla, Önce Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından menkul kıymet olarak kabul edilen kıymetli evrakın genel nitelikleri açıklanmıştır. Daha sonra, menkul kıymet yatırım kararlarının niteliği incelenmiş ve menkul kıymet çözümlemelerinde uygulanan çağdaş yaklaşımlar (portföy kuramı, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, piyasa modeli ve arbitraj fiyatlandırma kuramı) ile geleneksel yaklaşım açıklanmış, sermaye piyasasının etkinliği konusu incelenmiştir. Yine bu bölümde, anılan yaklaşımlar ve sermaye piyasasının etkinliği ile muhasebe verileri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve muhasebeden beklenen bilgiler belirlenmiştir. ikinci bölümde, birinci bölümde belirlenen bilgi gereksinimleri açısından, SPK'ne göre yayınlanan tablo ve raporların, Kurul tarafından saptanan şekillerinin yeterli olup olmadıkları incelenmiştir. Bu amaçla, önce Türkiye'de muhasebenin gelişimi açıklanmış, yayınlanan tablo ve raporların nasıl oldukları ve nasıl olmaları gerektiği belirtilmiştir.- 2 üçüncü bölümde, yayınlanan tablo ve raporların değerlemesinde uygulanması zorunlu kılınan mevzuatın (TTK ve/veya vergi hukuku) değerleme hükümlerinin, yatırım kararları açısından gerekli bilgileri sağlamada yeterlilikleri değerlendirilmiş ve alternatif değerleme esasları belirtilmiştir. Tezin sonuç bölümünde, yukarıda anılan bölümlerdeki değerlendirmelere göre, yayınlanan tablo ve raporların menkul kıymet yatırımlarında gereksinilen bilgileri sağlamada yeterli olmadıkları belirtilmiş ve önerilerimiz yer almıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4534
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000212.pdf
  Until 2099-12-31
11.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons