Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4521
Title: Turbomakinelerin akış karakteristiklerinin sayısal incelenmesi
Other Titles: Numerical investigation of the low characteristics of turbomachines
Authors: Karagöz, İrfan
Tomaç, Mehmet Nazım
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Turbomakineler
Santrifüj pompa
Performans analizi
Kanatsız difüzör
Computational fluid dynamics
Turbomachinery
Centrifugal pump
Performance analysis
Vaneless diffuser
Issue Date: 13-Sep-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tomaç, M. N. (2005). Turbomakinelerin akış karakteristiklerinin sayısal incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde yaygın olarak kullanılan santrifüj pompaların akış alanı ve performans analizi ele alınmıştır. Örnek bir pompa için akış karakteristikleri incelenmiştir. Nominal debide ve nominal debinin çeşitli katları şeklinde olan kısmi debilerde kanatsız difüzörüyle birlikte analiz edilen pompanın CFD çözümünde k-ε türbülans modeli kullanılırken duvar fonksiyonu içinse ölçeklendirilebilir duvar fonksiyonları kullanılmıştır. Pompanın bütününün CFD analizi hesap zamanını çok arttıracağından sadece bir pasaj geometrisi alınarak diğer pasajlarla birleştiği noktalarda periyodik sınır şartları tanımlanmıştır. Ayrıca rotorun hareketli, difüzöründe hareketsiz olması nedeniyle bu iki yüzeyin birleşme noktalarında akışkan-akışkan bağlantının özel bir şekli olan MFR (Multiple Frame of Reference) tanımlanmıştır. Nominal debi değeri için eldeki deney dataları ile CFD çözümü karşılaştırılmıştır. Kısmi debi değerleri için girişte ve difüzör kısmındaki sirkülasyon bölgeleri araştırılmış, debi değerinin değişimine bağlı olarak çeşitli basınç ve hız grafikleri elde edilmiştir. Oluşan sirkülasyonlar ve lokasyonları değişkenlik göstermiştir.
In this study, the flow field and performance analysis of centrifugal pumps which are widely used were investigated. The flow characteristics of a sample pump were examined. In order to obtain the CFD solution of the centrifugal pump with vaneless diffuser, the k-ε turbulence model with scalable wall functions was used. To gain from computation time one passage of the pump was modelled and periodic boundary conditions were implemented on the conjunction surfaces. Since the rotor is rotating and the diffuser is fixed special type of fluid-fluid connection called as MFR was used to combine these two surfaces. For nominal flow rate, the results were compared with test results available in literature. At partial flow rates, circulations in the inlet region and diffuser circulations were investigated. The pressure and velocity fields were obtained for different flow rates. Variations in circulation zones and their locations were also examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4521
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198629.pdf11.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons