Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4515
Title: İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarlanmasında E vitamini ve mannitolün kümülatif etkisi
Other Titles: Cumulative effect of vitamin E and mannitol on intestinal ischemia-reperfusion injury
Authors: Güngör, Tevfik
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Reperfusion injury
Mannitol
Reperfüzyon lezyonu
Vitamin E
İntestinal hastalıklar
İskemi
Intestinal diseases
Ischemia
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güngör, T. (2018). İntestinal iskemi-reperfüzyon hasarlanmasında E vitamini ve mannitolün kümülatif etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi deney hayvanları merkezinde mezenter iskemi-reperfözyon hasarında Vit E ve Mannitolün ayrı ayrı ve birlikte denekle uygulanarak, etkilerinin araştırılması amacıyla brattle barro tipi sıçanlarda mesenterica superior ligasyonu yapıldı. Kontrol grubu olarak ilaç verilmeyen sadece 1 saat iskemi yapılan, 1 saat iskemiyi takiben; 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika reperfözyon yapılan denek grupları alındı. 1 saat iskemi sonrası 30 dakika ve 60 dakika reperfözyon yapılan 3 ayrı denek grubuna yalnızca Mannitol, yalnızca Evit ve her iki ilaç birlikte verilerek alınan ince barsak biyopsilerinde histopatolojik değerlendirme yapıldı. E vitamini ve Hannitolün birlikte kullanılmasıyla intestinal iskemi-reperfüzyon lokal doku hasarının önlenebileceği kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4515
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040434.pdf
  Until 2099-12-31
3.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons