Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4511
Başlık: Risk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulaması
Diğer Başlıklar: Risk analysis - the application of a bank in calculation of value at risk for market, credit risk and minimum regulatory capital requirement
Yazarlar: Gürsakal, Necmi
Turan, Aydın
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Risk
Riskin sınıflandırılması
Riske maruz değer
Finansal risk
Beklenen getiri
Piyasa riski
Sermaye yeterlilik rasyosunun hesaplanması
Risk classification
Value at risk
Financial risk
Expected income
Value at risk for market
The calculation of regulatory capital requirement
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turan, A. (2006). Risk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Riskin tanımlaması ve sınıflanması,Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, Basel düzenlemeleri ve tarihsel gelişimi, Riskin ölçülmesiyle ilgili teorik tanımlar, Riske maruz değer ve ölçümüyle ilgili tanımlamalar ve hesaplama metodları teorik olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bunların yanında ayrıca ülkemizde ayrı bir yeri olan ve kanunlarla da desteklenen bankacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin kanun maddelerin üzerinde yoğunlaşılmış, risk ölçümünün ve yönetiminin önemini vurgulamaya çalışılmıştır. Piyasa riskine maruz değer hesaplamasında, günümüz bankalarınca da uygulanmakta olan "standart metod"a yer verilmiştir. Standart yöntem metoduyla hesaplanan bu tutar sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına kullanılmış ve analiz edilmiştir.
In this Work; The definition of risk and its classificaiton, Progress in Banking sector, Basel regulations and historical progress. Theorical Definitions about Risk Management Definitions for Value at Risk Measurements and calculation methods are covered. Beside the topics above, this Work also covers the important role of Banking sector and legislative arrangments on Banking sector in our country and emphasizes the importance of Risk Management and Measurement. “Standart Method”, that also is being used for the banks nowadays, is gived place to calculate for Value at Risk for Market. This value, that is calculated with “Standart Method”, is used and analized in Regulatory Capital Requirement.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4511
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
204792.pdf955.34 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons