Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4503
Başlık: Ağızlık açma mekanizmalarının tasarımı
Diğer Başlıklar: Design of mouthpiece opening mechanisms
Yazarlar: Alpay, Halil R.
Eren, Recep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ağızlık açma
Bilgisayar destekli tasarım
Tekstil endüstrisi
Tekstil makineleri
Shedding
Computer aided design
Textile industry
Textile machinery
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, R. (1987). Ağızlık açma mekanizmalarının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada kamlı ve armürlü ağızlık açma mekanizmalarının optimum tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında işletmelerde yapılan pratik çalışmalar ile ilgili bilgiler verildikten sonra karalı ve armürlü ağızlık açma mekanizmaları, kam ve çubuk mekanizmalarından oluşan mekanizma zinciri şeklinde modellenip çözümleri yapılmıştır. Bu çözümler den hareketle genel amaçlı bir bilgisayar programı yazılarak optimum çözüm araştırılmıştır. Son kısımda ise bulunan sonuçlar tartışılmış ve ileride bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında bazı fikirler ileri sürülmüştür.
The research described in this thesis was performed for the optimum design of the cam and dobby shedding motions. In the first part of this thesis, the practical informations related to the industrial applications are given, and then, the cam and dobby shedding motions are solved as based on the chains of the cam and bar mechanisms. A general computer program is written to be used for the optimi zation of this procedure. In the last part of thesis, the discussions about the results and recommendations dueto further studies are outlined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4503
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000205.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons