Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4503
Title: Ağızlık açma mekanizmalarının tasarımı
Other Titles: Design of mouthpiece opening mechanisms
Authors: Alpay, Halil R.
Eren, Recep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ağızlık açma
Bilgisayar destekli tasarım
Tekstil endüstrisi
Tekstil makineleri
Shedding
Computer aided design
Textile industry
Textile machinery
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, R. (1987). Ağızlık açma mekanizmalarının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada kamlı ve armürlü ağızlık açma mekanizmalarının optimum tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında işletmelerde yapılan pratik çalışmalar ile ilgili bilgiler verildikten sonra karalı ve armürlü ağızlık açma mekanizmaları, kam ve çubuk mekanizmalarından oluşan mekanizma zinciri şeklinde modellenip çözümleri yapılmıştır. Bu çözümler den hareketle genel amaçlı bir bilgisayar programı yazılarak optimum çözüm araştırılmıştır. Son kısımda ise bulunan sonuçlar tartışılmış ve ileride bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında bazı fikirler ileri sürülmüştür.
The research described in this thesis was performed for the optimum design of the cam and dobby shedding motions. In the first part of this thesis, the practical informations related to the industrial applications are given, and then, the cam and dobby shedding motions are solved as based on the chains of the cam and bar mechanisms. A general computer program is written to be used for the optimi zation of this procedure. In the last part of thesis, the discussions about the results and recommendations dueto further studies are outlined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4503
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000205.pdf
  Until 2099-12-31
4.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons