Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4502
Title: Türkiye'de bankacılık sisteminin regülasyonu Basel standartları açısından bir değerlendirme
Other Titles: An evaluation about Basel accords and regulation on Turkish banking system
Authors: Aslan, M. Hanifi
Filiz, Meryem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Basel-I
Basel-II
Sermaye yeterliliği
Türk bankacılık sistemi
KOBİ’ler
Capital adequacy
Turkish banking system
SME’s
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Filiz, M. (2006). Türkiye'de bankacılık sisteminin regülasyonu Basel standartları açısından bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: G-10 ülkelerinde bulunan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar arasında ortak bir standart oluşturma ihtiyacı Basel-I'in yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Uygulamaya konulmasının ardından etkisi büyük olmuş ve 100'den fazla ülke tarafından kabul edilmiştir. Ancak zamanla finansal piyasalardaki etkisini yitirmesine paralel olarak düzenlemeyi gözden geçirme gereği ortaya çıkmıştır. Buna yönelik olarak Basel-II Uzla ısı 2004 yılında yayınlanmıştır. Bu yeni düzenleme daha duyarlı risk ölçüm yöntemlerine sahiptir. Basel-II'nin gelişmekte olan ülkeler üzerinde çeşitli etkilerinin olacağı öne sürülmektedir. Olumsuz ve olumlu bakış açıları olarak değerlendirilebilecek bu görüşler, söz konusu ülkelere verilen kredilerde yapısal değişiklilerin olması iddiasına karşılık, düzenlemenin etkisinin sınırlı olacağını öngören yaklaşımlardan oluşmaktadır. Söz konusu etkilerin Türkiye için de geçerli olabileceği iddia edilebilir. Bu etkiler Türk Bankacılık Sisteminin işleyişi üzerinde belirgin olarak gözlenecektir. Bu doğrultuda ticari bankalarla finansal ili kilerde bulunan KOBİ'lerin, mali yapıları değişiklik gösterebilecektir.
Basel-I, which aims to constitute common standarts among the internationally activebanks, is published in 1988. After then it is adopted by around 100 countries world-wide. Since the Basel Committe on Banking Supervision introduced the 1988 CapitalAccord the business of banking, risk management practices, supervisory approaches,and financial markets each have undergone significiant transformation. Since then, inJuly 2004 the Committee released a proposal to replace the 1988 Accord with a morerisk-sensitive framework. It is argued that new accord will have significant and broadlyboth positive and negative effects on developing countries. Some ones argued that newaccord will decrease the capital flows to the developing countries, however the othersclaim that the effect on developing countries will be moderate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4502
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204791.pdf951.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons