Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltun, Murat-
dc.contributor.authorSoycan, Selma Bolat-
dc.date.accessioned2019-12-27T07:22:19Z-
dc.date.available2019-12-27T07:22:19Z-
dc.date.issued2006-11-02-
dc.identifier.citationSoycan, S. B. (2006). 2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4501-
dc.description.abstractBu çalışma 2005-2006 yılında ülke genelinde uygulamaya başlanan ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan İlköğretim 5.sınıf Matematik Programı’nın yapılandırmacı yaklaşıma göre derslerde uygun olarak işlenip işlenmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Literatür araştırmasında uzman görüşleri de alınarak araştırmanın amacına uygun anketler geliştirilmiş ve Bursa İli Karacabey ve Yıldırım İlçelerinde 601 İlköğretim 5.sınıf öğrencisine ve 51 5.sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve varians analizi teknikleri çözümlenmiştir. Analizler bilgisayarda SPSS istatistik programında yapılmış, anlamlılık testlerinde α :0,05 düzeyi esas alınmıştır. Öğretmenler programı X :3,80, öğrenciler ise X :3,85 ortalama ile programı yeterli kabul edilebilecek bir düzeyde değerlendirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin genel olarak programa bakış açılarında farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin kıdem ve mezun oldukları okul açısından program türüne göre program değerlendirmesine bakılmış ve anlamlı fark göstermedikleri görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis study done for finding out weather the Elementary school 5th grade Mathematic Program, which is implemented nation-wide in 2005-2006 and based on the constructive approach, follows lessons according to the constructive approach. Survey method was used in this study. The research of literature was done by researcher and then the questionnarie was changed with the specialist views. The questionnarie was administerde to 601 students of the fifth grade and 51 teachers in Karacabey and Yıldırım in Bursa. Data collected were analysed with frequency, percentage, aricmetic mean, standard deviation and variance table. Questionnaries were evaluated with SPSS. The aricmetic mean of the teacher’s questionnaries was X :3,80 and the aricmetic mean of the student’s questionnarie was X :3,85. İn general the perceptions between teachers and student were same. İt is possible to see the opinions of the teachers are not such different due to their educational status and seniority.en_US
dc.description.sponsorshipKaracabey İlköğretim Okulutr_TR
dc.description.sponsorshipYıldırım İlköğretim Okulutr_TR
dc.format.extentXI, 120 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYapılandırmacı öğrenmetr_TR
dc.subjectProgram değerlendirmetr_TR
dc.subjectProgram geliştirmetr_TR
dc.subjectMatematik programıtr_TR
dc.subjectConsructivist learningen_US
dc.subjectCurriculum evaluationsen_US
dc.subjectCuriculum developmenten_US
dc.subjectMathematics curriculumen_US
dc.title2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of 2005 mathematics curriculum for 5th grade in primary schoolen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204788.pdf727.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons