Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4500
Title: Venöz flep
Other Titles: Venous flap
Authors: Karacalar, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi flepler
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi
Venler
Plastic and reconstructive surgery
Surgical flaps
Veins
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karacalar, A. (1995). Venöz flep. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimizde 1991-1994 tarihleri arasında aksial yapı içeren pediküllü venöz flep ve serbest arterialize venöz flep aktanmlannm gerçekleştirildiği olgular gözden geçirildi. Bu olguların ameliyat sonrası gözlemleri, komplikasyonlar, flep yaşam yüzdeleri değerlendirildi ve literatür verileri ile kıyaslandı. Arterialize venöz flep uygulamalarında % 77, aksial yapı içeren pediküllü venöz flep uygulamalarında % 86 oranında flep canlılığı gözlendi. Bu olgular arasında arterialize serbest duysal venöz flep, arterialize serbest fasial venöz flep, arterialize serbest aynı taraf pediküllü venöz flep, aksial yapı içeren pediküllü venöz flep tipleri daha önce literatürde bildirilmemiş venöz flep tipleridir. Ayrıca el parmağı proksimal falanks sırtı yeni bir verici alan olarak bir serbest venöz flep aktarımında kullanılmıştır. Venöz Heplerin yaşam mekanizmaları üzerine olan teoriler kendi hipotezlerimiz ile birlikte tartışıldı. Klinik deneyimimiz ve literatür verileri birlikte değerlendirilerek; venöz Heplerin sınıflaması yapıldı. Venöz Heplerin plastik cerrahideki endikasyon sınırlarının belirlenmesine çalışıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4500
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040430.pdf
  Until 2099-12-31
4.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons