Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4497
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCebe, Mustafa-
dc.contributor.authorTürkel, Naciye-
dc.date.accessioned2019-12-27T07:15:42Z-
dc.date.available2019-12-27T07:15:42Z-
dc.date.issued1986-09-08-
dc.identifier.citationTürkel, N. (1986). Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4497-
dc.description.abstractÇimentonun sertleşme süresi, üretim esnasında yapısına ilave edilen alçı taşı miktarına göre değişir. İlave edilen alçı taşı miktarının az yada çok olması sertleşme süresinin kısalmasına yada artmasına sebep olmaktadır. Alçı taşı,doğada saf olarak CaSO4.2H2O şeklinde bulunmaktadır. Bu araştırmada kullanılan alçı ise asitborik üretiminde kullanılan kolemanit' in (2CaO.3B2O3) »sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu aşağıda görüldüğü üzere, artık madde olarak ortaya çıkmaktadır. 2CaO.3B2O3+2H2SO4 _9H2O_> 6H3BO3+2CaSO4.2H2O Bu reaksiyon sonucu oluşan alçı,şlam alçı olarak adlandırılmakta ve içinde yaklaşık %7 oranında B2O3 bulunmaktadır.Araştırmamızda kullanılan şlam alçıdaki B2O3'in çimentonun sertleşme süresini normal değerlere nazaran arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca yaklaşık alarak hesaplanan hidratasyon ısıları da, B2O3'in varlığından etkilenmiştir. Yapılan deneylerin istatistiksel analizi: korelasyon katsayıları ve buna dayanarak fit programı sonuçları şeklinde elde edilen eğriler olarak verilmiştir. Ayrıca Gauss eliminasyon programıyla da denklemler doğrulanarak belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe hardening time of cement is change according to the amount of added gypsum during the formation of cement production. Decreasing or increasing of hardening time depended on the amount of added gypsum. Gypsum is found in nature as a pure CaSO4. 2H2O type. The used gypsum at this research is formed as a waste product from the reaction of kolemanit (2CaO.3B2O3 ) with H2SO4. during the "boric acid production according to below reaction. 2CaO.3B2O3+2H2SO4 _9H2O_> 6H3BO3+2CaSO4.2H2O The formed gypsum from this reaction is called, borogypsum and also it contains about 7% B2O3..The B2O3 in the use of boro gypsum at our research has more longer the hardening time than the normal value. Also the hydration heat which is approximately calculated is effected with the B2O3 presence. The statistical analysis the obtained experiments were calcu. lated the correlation coefficients, are plotted and the regressi on equation were obtained. Also the Gauss elimination programme identified the above regression equation.en_US
dc.format.extentVIII, 77 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subjectKimyasal analiztr_TR
dc.subjectÇimentotr_TR
dc.subjectÜretim yöntemleritr_TR
dc.subjectChemistryen_US
dc.subjectChemical analysisen_US
dc.subjectCementen_US
dc.subjectProduction methodsen_US
dc.titleÇimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of chemical components on the hardening of cementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000201.pdf
  Until 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons