Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4497
Başlık: Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of chemical components on the hardening of cement
Yazarlar: Cebe, Mustafa
Türkel, Naciye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kimya
Kimyasal analiz
Çimento
Üretim yöntemleri
Chemistry
Chemical analysis
Cement
Production methods
Yayın Tarihi: 8-Eyl-1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türkel, N. (1986). Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Çimentonun sertleşme süresi, üretim esnasında yapısına ilave edilen alçı taşı miktarına göre değişir. İlave edilen alçı taşı miktarının az yada çok olması sertleşme süresinin kısalmasına yada artmasına sebep olmaktadır. Alçı taşı,doğada saf olarak CaSO4.2H2O şeklinde bulunmaktadır. Bu araştırmada kullanılan alçı ise asitborik üretiminde kullanılan kolemanit' in (2CaO.3B2O3) »sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu aşağıda görüldüğü üzere, artık madde olarak ortaya çıkmaktadır. 2CaO.3B2O3+2H2SO4 _9H2O_> 6H3BO3+2CaSO4.2H2O Bu reaksiyon sonucu oluşan alçı,şlam alçı olarak adlandırılmakta ve içinde yaklaşık %7 oranında B2O3 bulunmaktadır.Araştırmamızda kullanılan şlam alçıdaki B2O3'in çimentonun sertleşme süresini normal değerlere nazaran arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca yaklaşık alarak hesaplanan hidratasyon ısıları da, B2O3'in varlığından etkilenmiştir. Yapılan deneylerin istatistiksel analizi: korelasyon katsayıları ve buna dayanarak fit programı sonuçları şeklinde elde edilen eğriler olarak verilmiştir. Ayrıca Gauss eliminasyon programıyla da denklemler doğrulanarak belirlenmiştir.
The hardening time of cement is change according to the amount of added gypsum during the formation of cement production. Decreasing or increasing of hardening time depended on the amount of added gypsum. Gypsum is found in nature as a pure CaSO4. 2H2O type. The used gypsum at this research is formed as a waste product from the reaction of kolemanit (2CaO.3B2O3 ) with H2SO4. during the "boric acid production according to below reaction. 2CaO.3B2O3+2H2SO4 _9H2O_> 6H3BO3+2CaSO4.2H2O The formed gypsum from this reaction is called, borogypsum and also it contains about 7% B2O3..The B2O3 in the use of boro gypsum at our research has more longer the hardening time than the normal value. Also the hydration heat which is approximately calculated is effected with the B2O3 presence. The statistical analysis the obtained experiments were calcu. lated the correlation coefficients, are plotted and the regressi on equation were obtained. Also the Gauss elimination programme identified the above regression equation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4497
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000201.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons