Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4494
Title: Tekstil işletmelerinin çevre kirlenmelerine etkileri
Other Titles: Effects of textile enterprises on environmental pollution
Authors: Tasmacı, Mehmet
Gemci, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ekoloji
Tekstil işletmeleri
Çevre kirliliği
Ecology
Textile enterprises
Environmental pollution
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gemci, R. (1987). Tekstil işletmelerinin çevre kirlenmelerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çevre kirlenmesi, doğal dengede oluşan bozukluklar sonucu ortaya çıkan kirlilikler olarak tanımlanabilir. Günümüzde, doğal denge bozulmasına etken faktörleri,gelişmekte olan toplumların ihtiyaçla gelişmiş tarım yöntemleri,ve endüstrileşme olarak belirtmek mümkündür. Çalışmada,kirlililiğin tanımı, tipleri ve faktörleri incelenmiştir. Kirlilik faktörlerinin çevre ve insan sağlığına etkileri ve alınabilecek önlemlerin neler olabileceği üzerin de durulmuştur. Bunu takiben asıl konumuz olan" Tekstil İşletmelerinin Çevre Kirliliğine Etkileri " incelenmiştir.Çevre kirliliğine etken kirleticiler: 1-Atık Sular, 2-Atık su dışındaki kirlenmeler, olarak incelenmiş ve bu kirleticiler hakkında bilgi verilmistir. Atık su kirlenmeleri, tekstilin çeşitli kademelerinden (Boya-terbiye gibi.) ortaya çıkan kirlilik olarak belirtilmişti. Bunu takiben atık suların zararlı etkileri ve giderilme çareleri araştırılmıştır. Atık sular dışındaki kirlenmeler ise, toz -tiftik, organizasyondan gelen kirlenme ve gürültü olarak değerlendirilmiştir. Bu kirlenmelerin zararlı etkileri ve önleme çareleri araştırılmıştır. Çalışmaya ek olarak, bir devlet sektöründe kirleticiler ve önleme çareleri üzerinde yapılan araştırma ve sonuçlar ek olarak verilmiştir.
The pollution of the enviroment can be defined as "The pollutions" after destroying the natural order. In our timel,the.factors that caused to spoil the natural order are dovujnpmont societies' necessities, developped farming processes and industrialization, In this thesis, it is examined the definition of the pollution, the types of it and the factors of it. It is explained effects of the pollution on the enxiroment and human health. It is also explained precautions about this subject. Main is "the effects of Textile Factories on the enviroment pollution" It is mainly explained. The pollutions that effect 'the enviroment pollution are: 1-The dirty .water 2-The general pollutants, It is given informations about the general pollutants The water pollution is the result various steps of textile production. This subject is also explaired in this thesis. General pollution is effected by the pollutants that outside of the dirty water. For example dust,orderless pollution and loud noise. It is examined these pollutants it is effects and precautions. It is given a research about the pollution in a factory of the public sector as an example.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4494
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000200.pdf
  Until 2099-12-31
17.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons