Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4493
Title: Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi
Other Titles: A study on heavy metal contents in the soils of Applied Research Centre for Agriculture of Uludag University
Authors: Başar, Haluk
Deveciler, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Toprak
Analiz
Ağırmetal
Verimlilik
Soil
Analysis
Hevay metal
Fertility
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deveciler, H. (2005). Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesinin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi topraklarının ağır metal içeriklerinin ve verimlilik ile ilgili bazı özelliklerinin belirlenerek mevcut durumun değerlendirilmesi ve bu sayede günümüzde ve gelecekte toprak kirliliği ve verimliliği ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Tarla Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan 25, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan da 5 adet olmak üzere 0-30 cm toprak derinliğinden alınan toplam 30 adet toprak örneği araştırma materyalini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırma topraklarında toplam, Cu, Co, Cd, Zn ve Pb birikiminin olmadığı, toprakların %30’unda Fe, %10’unda Mn, %86’sında Cr ve tamamında Ni kirliliği bulunduğu belirlenmiştir. Toprakların DTPA ile ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri bakımından durumları ise Mn ve Cu içeriklerinin iyi ve yeterli düzeyde, % 7’sinde alınabilir Fe, %86’sında alınabilir Zn’nun yetersiz düzeyde bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma topraklarının verimlilik ile ilgili araştırma sonuçlarına göre, genellikle ağır bünyeli toprak sınıfında, pH’nın orta alkalin, tuzluluk problemi olmadığı, humusça ve kireççe fakir, yarayışlı fosfor içeriğinin orta düzeyde, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri bakımından oldukça yüksek düzeyde bulundukları görülmüştür.
This study was performed to determine the heavy metal concentrations and fertility status of the soils of Applied Research Centre for Agruculture of Uludag University, for the purpose of evaluation of current fertility status of the soils and bringing data base out for studies that will be conducted in future. The soil samples were collected at the depth of 0-30 cm from the research area. Twenty five of 30 soil samples were taken from field crops grown soils and 5 of 30 soil samples were taken from horticultural crops grown soils. According to results obtained from the research, total concentrations of Cu, Co, Cd, Zn and Pb did not accumulate at the excessive levels in soils, However, Ni in all, Fe in 30%, Mn in 10% and Cr in 86% of the soil samples were found to be excess levels. DTPA extractable Mn and Cu concentrations were found to be above sufficiency values and extractable Fe in 7% and extractable Zn in 86 % of the soil samples were below sufficiency ranges. Examined soils of the Applied Research Centre for Agriculture were clay- textured, medium alkaline, non-saline, in low levels of organic matter, contained lime few level, available P content in medium level, extractable K and Mg in sufficient concentrations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4493
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198620.pdf323.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons