Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4480
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEren, Recep-
dc.contributor.authorÖzkan, Gülcan-
dc.date.accessioned2019-12-27T06:48:44Z-
dc.date.available2019-12-27T06:48:44Z-
dc.date.issued2005-09-22-
dc.identifier.citationÖzkan, G. (2005). Dokunmakta olan kumaşlarda kıvrım gerginlik ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4480-
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı dokuma koşulları için dokuma kumaşlarda kıvrım ile gerginlik arasındaki ilişki hem tezgah üzerindeki kumaşta hem de ham kumaşta araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı sunulurken, ikinci bölümde bu konuyu ele alan teorik ve deneysel çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, deneysel çalışmanın yapılacağı dokuma makinesi ve ölçme düzeneği tanıtılmıştır. Deneysel çalışma sonuçlarının sunulduğu ve değerlendirildiği dördüncü bölümde, deneysel çalışmalar iki grup altında incelenmiştir. Birinci grup deneysel çalışmalarda, çözgü gerginliği ile çözgü levendinden beslenen çözgü ipliği miktarı arasındaki ilişkilerin yanında, çözgü gerginliği ile ham kumaştaki çözgü ve atkı kıvrımları arsındaki ilişkiler sunulmuştur. İkinci grup deneysel çalışmalarda ise, bir yandan tezgah üzerinde tezgah eni boyunca çözgü gerginliğindeki değişim farklı dokuma koşullarında araştırılırken, diğer yandan da bu gerginlik değişiminin hem tezgah üzerindeki kumaşta hem de ham kumaşta kıvrım oluşumuna etkileri sunulmuştur. Dördüncü bölümde Başer(1982)’e ait yaklaşık ve kesin teorilerin çözümü bilgisayar ortamında yapılarak, bu teorilerden elde edilen çözgü gerginliği-kıvrım ilişkileri deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Son olarak beşinci bölümde, genel bir tartışma ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, crimp- yarn tension relation is investigated for both loomstate and fabric on the loom under different weaving conditions. In the first chapter, aim of the work is presented and in the second chapter, previous theoretical and experimental studies are presented. Weaving machine used in the experiments and measurement system are explained in the third chapter. Experimental work is presented in two groups in the fourth chapter. In the first group experimental studies, relationship between warp tension and warp and weft crimps are presented in the addition to relationship between warp tension and warp yarn feed from warp beam. In the second group experimental studies, widthwise warp tension distribution and its effect on crimp formation under different weaving conditions are presented. Also, in the fourth chapter, warp tension-crimp relation is obtained from Başer’s (1982) theories ( large deformation and approximate linear theories ) and compared with experimental results. Finally in the fifth chapter, a general discussion and suggestions for future work are presented.en_US
dc.description.sponsorshipSöktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipAltınsu Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipNergis Tekstil A.Ş.tr_TR
dc.format.extent308 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇözgü ipliğitr_TR
dc.subjectAtkı ipliğitr_TR
dc.subjectKıvrımtr_TR
dc.subjectDokuma makinesitr_TR
dc.subjectÇözgü gerginliğitr_TR
dc.subjectÇözgü salma mekanizmasıtr_TR
dc.subjectÇözgü besleme miktarıtr_TR
dc.subjectWarp yarnen_US
dc.subjectWeft yarnen_US
dc.subjectCrimpen_US
dc.subjectWeaving machineryen_US
dc.subjectWarp tensionen_US
dc.subjectLet-off mechanismen_US
dc.subjectWarp feeden_US
dc.titleDokunmakta olan kumaşlarda kıvrım gerginlik ilişkisinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of crimp yarn tension relation in weaving fabricsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198624.pdf4.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons