Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4473
Title: Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Other Titles: Kinetics of some esters and determination of thermodynamic parameters
Authors: Cebe, Mustafa
Taş, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Etil asetat
Kimya
Metil asetat
Termodinamik parametreler
Ethyl acetate
Chemistry
Methyl asetate
Thermodynamic parameters
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, İ. (1986). Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Metil asetat ve etil asetat esterleri kullanılarak yapı lan bu çalışmada, termodinamik parametrelerden aktivasyon enerjisi ve aktivasyon entropisi belirlenmiştir. Uygun katalizör varlığında gerçekleşen sözkonusu esterlerin hidrolizinde katalizörlerin etkinliklerini irdeleme yönüne gidilmiştir. Belli sıcaklıklarda metil asetat ve etil asetat esterlerinin hidrolizlenme hız sabitleri bulunarak ve gerekli kinetik ifadelerden yararlanılarak sözü edilen termodinamik para metrelerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma 40 °C, 45 °C, 50 °C ve 55 °C ' lerde; H+, Fe+3, Cr+3 Al+3 ve Zn+2iyonlarının katalizörlüğünde sürdürülmüştür. Sıcaklıkların bu aralıkda seçilmesi özellikle Fe+3'ün katalizör olarak ancak 40 °C de etkin olabilmesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca bu esterlerin 40 °C'ye kadar katalizör kullanılmaksızın pratikçe hidrolizlenmediği görülmüştür. Çalışmada incelenen iki esterden metil asetatın hidrolizlenme hız sabiti katalizörün türüne göre farklı değerler almak üzere aynı koşullarda etil asetatın hidrolizlenme hız sabitine oranla daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni çözelti ortamında metil asetatın etil asetata oranla kinetik hareketlerinin daha hızlı gerçekleşebilmesidir. Ayrıca, etanol-su çözgeni kullanılarak hidrolizlenme üzerinde çözgen etkisi araştırılmıştır. Etil asetatın hidrolizlenme hızı metil asetata oranla daha düşük bulunmuştur. Bu, etil asetatın çözelti ortamında kinetik hareketlerinin/etanol tarafından metil asetatınkine oranla daha çok engellendiğinin ifadesidir.
In this study, thermodynamic parameters of activation energy and entropy by using methyl acetat and ethyl acetat esters are determined. Effectiveness of catalyzers is examined under the existence of proper catalyzer which is mentioned above underdiscussion hydrolize of esters. Hydrolize velocity constants of methyl acetat and ethyl acetat esters is found at known temperature and determination of thermodynamic parameters underdiscussion is materialized. This study is carried out at the tempareture of 40°C, 45 °C, 50 °C and 55°C; catalyzers of H+, Fe+a, Cr+3, Al+S and Zn+aions. + 3 Temperatures have chosen above intervals due to catalyzer Fe which is effective at 40 °C. Furthermore, tehese esters are observed that production without wornig catalyzer up to 40°C can not be hydrolized. In this study, hydrolize velocity of methyl acetat is found higher than of ethyl acetat according to kind of catalyzer having different values at same conditions. It is due to faster kinetic movement of methyl acetat comparing with ethyl acetat at the same solvent circumstances.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4473
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000202.pdf
  Until 2099-12-31
2.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons