Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4467
Title: Et ve fermente et ürünlerinden izole edilen Lactobacillus sake ve Lactobacillus curvatus suşlarının moleküler ve biyokimyasal identifikasyonu ve bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Moleculer and biochemical idenfication of Lactobacillus sake and Lactobacillus curvatus strains and determinations of some technological properties
Authors: Tayar, Mustafa
Güleren, Aykut
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Lactobacillus
PCR
Fermente et
Sucuk
Meat fermentation
Soudjuck
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güleren, A. (2008). Et ve fermente et ürünlerinden izole edilen Lactobacillus sake ve Lactobacillus curvatus suşlarının moleküler ve biyokimyasal identifikasyonu ve bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmayla, ülkemizde çiğ etlerdeki ve geleneksel yöntemlerle üretilen fermente et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin izolasyonu ile moleküler ve biyokimyasal tekniklerle identifikasyonu sağlayarak mikrorganizmaların karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye`nin çeşitli illerinden (Adapazarı, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova) temin edilen sucuk, pastırma ve çiğ et numunelerinden izole edilen 234 adet izolata Mini API’de tür tayini analizi uygulandı. İzolatların 174 adedi daha sonra moleküler Real Time PCR ile türe spesifik primerler kullanılarak olarak test edildi. Lactobacillus brevis (74 izolat) en yaygın tür olarak identifiye edilirken, Lactobacillus plantarum (46 izolat) ve Lactobacillus pentosus (8 izolat) diğer laktobasil türleri olarak tanımlandı. Laktobasillerle birlikte Pediococcus pentosaceus (9 izolat), ve Pediococcus acidilactici (2 izolat) her iki teknikle de (API and PCR) tanımlanan izolatlar oldu
This research was carried out in order to izolation of the lactic acid bacterias special for traditional Turkish fermented meat product’s and raw meat’s microflora; then identification with moleculer and biochemical technics. 234 izolates were obtained from three kind of samples (raw meat, soudjuck and pastirma) of Turkey from the following provincial locations: Adapazarı, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Şırnak, Tekirdağ and Yalova. After Mini API carbohydrat tests were performed; 176 izolates were analysed with Real Time PCR (Cepheid Smart Cycler) by using spesific primers for each microorganism species. Lactobacillus brevis was identified as the most common microorganism species (74 izolates). Other lactobacillus species were Lactobacillus plantarum (46 izolates) and Lactobacillus pentosus (8 izolates). Pediococcus pentosaceus ( 9 izolates), and Pediococcus acidilactici (2 izolates) were also identified with both (API and PCR) tecniques.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4467
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
225311.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons