Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4462
Title: Ayçiçeği, kolza, pamuk ve soya yağlarının diesel motorlarında yakıt olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative research about to determine of using possibility of sunflower, cotton seed, soybean and rape seed oils as diesel fuel
Authors: Alibaş, Kamil
Ulusoy, Yahya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Alternatif yakıtlar
Seyreltme yöntemi
Diesel motor
Bitkisel yağların diesel yakıtı olarak kullanımı
Alternative fuels
The use of vegetable oils as diesel fuel and mixing method
Diesel engine
Issue Date: 24-Sep-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusoy, Y. (1999). Ayçiçeği, kolza, pamuk ve soya yağlarının diesel motorlarında yakıt olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak kullanımı özellikle, tarımsal potansiyeli yüksek olan ülkelerde ön plana çıkmıştır. Bitkisel yağların, motor yakıtı olarak kullanımı üzerinde, çeşitli ülkelerde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; ayçiçeği, kolza, pamuk ve soya yağlarının diesel yakıtı ile %25, %50 ve %75'lik oranlardaki karışımlarının motor yakıtı olarak kullanım olanaklarını belirlemektir. Bu amaçla, tek silindirli, önyanma odalı, 4 zamanlı ve 8 kW gücünde bir Pancar motor E-89 modeli bir diesel motoru kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın ikinci aşamasında, yakıt olarak sadece nötr ayçiçek yağı kullanılmış ve deneyler, deneme motorunun yakıt püskürtme avansı değiştirilerek yapılmıştır. Kullanılan yakıtların motor devir sayısına bağlı olarak dönme momenti, güç, saatlik yakıt tüketimi, özgül yakıt tüketimi, toplam verim, egzoz sıcaklığı ve gürültü değerleri %100 diesel yakıtı ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.II Araştırma sonuçlan, bitkisel yağ-diesel yakıtı karışımlarının ele alman karışım oranlan için içten yanmalı motorlarda, diesel yakıtı yerine motorda değişiklik yapmaksızın doğrudan kullanılabilecek özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Deneme motorunun püskürtme avansı, fabrikasının bu motor için öngördüğü avans derecesinden aşağı ve yuka rı değerler alınarak denenmiştir. En uygun motor performans değerleri motorun orijinal avans ayarında elde edilmiştir.
The use of the oil blends as on alternative fuel, appeared in those countries having high agricultural potential. The aim of this study; is to identify the facility of use of mixtures of sunflower, rape seed, cotton seed and soybean at percentages of 25, 50 and 75 with diesel fuel, as alternative fuel for a diesel engine. That is why uni-cylindered indirect injection, 4 stroke, 8 kW powered and E-89 model Pancar Motor engine type diesel engine is used. In the second phase of this study, the time before injection is altered and for fuel only neutral sunflower oil is used. The values found from the fuels used are compared with the values of 100 % diesel fuel by using properties of torque, power, fuel consumption, specific fuel consumption, total efficiency, exhaust temperature and engine noise.IV As a result, it is found that the vegetable oil-diesel fuel mixtures of considering mixture ratios have the properties proving that they can be used in stead of diesel fuel with making any modification to the engine. Time before injection of the used engine, is changed trying below and above values of nominal timing specified for the engine by the factory. The most suitable performance values are obtained at the original injection timing adjustment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4462
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084890.pdf
  Until 2099-12-31
24.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons