Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4460
Title: Türk çoban köpeği (karabaş - kangal), kıvırcık koyunu ve yerli kıl keçisinde artıculatıo humerı ve artıculatıo cubıtı'nin capsula artıcularıs'ini innerve eden sinirlerin makroskopik ve subgros incelenmesi
Other Titles: Macroscopic and subgross examination of the nerves innervating capsula articularis of articulatio humeri and articulatio cubiti in turkish shepherd dog (karabash-kangal), kivircik sheep and native hair goat
Authors: Bahadır, Ali
Yılmaz, Bestami
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Anatomi Anabilim Dalı.
Keywords: Articulatio humeri
Articulatio cubiti
Capsula articularis
Rami articulares
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, B. (2007). Türk çoban köpeği (karabaş - kangal), kıvırcık koyunu ve yerli kıl keçisinde artıculatıo humerı ve artıculatıo cubıtı'nin capsula artıcularıs'ini innerve eden sinirlerin makroskopik ve subgros incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türk çoban köpeği (Karabaş - Kangal), Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçisinde gerçekleştirilen bu çalışma ile articulatio humeri ve articulatio cubiti’nin capsula articularis’ini innerve eden sensible sinirlerin haritası oluşturularak türler arası farklılıkların ortaya konması amaçlandı. Çalışmada değişik cinsiyette ve ergin 5’er adet Türk çoban köpeği (Karabaş - Kangal), Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçisi kullanıldı. Klasik kadavra hazırlama yöntemleri ile hazırlanan kadavralarda articulatio humeri ve articulatio cubiti’nin capsula articularis’ini innerve eden sinirlerin ramus articularis’lerinin diseksiyonu yapıldı. Yapılan makroskopik ve subgros incelemede Türk çoban köpeği, Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçilerinde art. humeri’nin capsula articularis’inin n. axillaris ve n. suprascapularis tarafından innerve edildiği görüldü. Nervus axillaris’in ramus articularis’lerinin genel olarak caudolateral’den 3, n. suprascapularis’in ise lateral’den 1 kol ile capsula articularis’te sonlandığı tespit edildi. Aynı türlerde art. cubiti’nin capsula articularis’inin n. radialis, n. medianus, n. ulnaris ve n. musculocutaneus tarafından innerve edildiği saptandı. Nervus radialis’in ramus articularis’lerinin incelenen türlerde genel olarak craniolateral’den 1; n. medianus’un Türk çoban köpeklerinde cranial’den 1, Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçilerinde craniomedial’den 1; n. ulnaris’in Türk çoban köpeklerinde medial’den 1, Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçilerinde caudomedial’den 1; n. musculocutaneus’un ise cranial’den Türk çoban köpeklerinde 2, Kıvırcık koyunu ve Yerli kıl keçilerinde 1 kol ile capsula articularis’te sonlandığı tespit edildi. Sonuç olarak, Türk çoban köpeği ve Yerli kıl keçilerinde capsula articularis’lere giden ramus articularis’lerin sayısının Kıvırcık koyununa oranla daha fazla olduğu görüldü. Bu iki türün Kıvırcık koyununa göre daha atletik yapıda olmalarının ve daha hızlı ve çevik hareket etme kabiliyetlerinin bu farklılık üzerinde etkili olmuş olabileceği düşünüldü.
This study was performed to map the sensible nerves innervating capsula articularis of articulatio humeri and articulatio cubiti in Turkish shepherd dog (Karabash-Kangal), Kivircik sheep and native hair goat and to demonstrate the interspecies variations. Five adult Turkish shepherd dogs (Karabash-Kangal), Kivircik sheeps and native hair goats each of different genders were used. Rami articulares of the nerves innervating capsula articularis of art. humeri and cubiti were dissected after routine cadaver preparation methods. Macroscopic and subgross examination revealed that capsula articularis of art. humeri was innervated by n. axillaris and n. suprascapularis in Turkish shepherd dog, Kivircik sheep and native hair goat. Rami articulares of nervus axillaris ended at capsula articularis with three caudolateral branches, while n. suprascapularis had only one lateral branch. In the same species, capsula articularis of art. cubiti was innervated by n. radialis, n. medianus, n. ulnaris and n. musculocutaneus. The number and directions of branches of the nerves ending at capsula articularis were as follows: one craniolateral in all species for nervus radialis; one cranial in Turkish shepherd dog and one craniomedial in Kivircik sheep and native hair goat for n. medianus; one medial in Turkish shepherd dog and one caudomedial in Kivircik sheep and native hair goat for n. ulnaris; and two cranial in Turkish shepherd dog and one cranial in Kivircik sheep and native hair goat for n. musculocutaneus. As a conclusion, we observed that the number of rami articulares innervating capsula articularis was higher in Turkish shepherd dog and native hair goat than in Kivircik sheep. This difference is likely the result of the more athletic body structure and the capacity to move faster of these species than the Kivircik sheep.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4460
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195326.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons