Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4455
Title: Postnatal gelişme dönemlerinde capsaicin uygulanan fare testislerinde transformıng growth factor β’nın immunohistokimyasal ekspresyonu
Other Titles: The immunohistochemical expression of tgf-βin capsaicin injected mice testis at the postnatal development period
Authors: Özer, Aytekin
Akkoç, Cansel G. Özgüden
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Fare
TGF-β
Capsaicin
Mouse
Testis
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkoç, C. G. Ö. (2007). Postnatal gelişme dönemlerinde capsaicin uygulanan fare testislerinde transformıng growth factor β’nın immunohistokimyasal ekspresyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada postnatal gelişme sürecinde Capsaicin uygulanan farelerin testislerinde, Capsaicin’in TGF-β’nın lokalizasyonu ve ekspresyonu üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada 30 adet fareden oluşan deney gurubuna 21 günlük yaşa ulaşınca 1 hafta boyunca her gün 1mg/kg dozda Capsaicin’in subkutan uygulaması yapılmıştır. Ardından fareler 1 hafta dinlendirilmiştir. Bu uygulama fareler 75 günlük yaşa ulaşıncaya kadar devam etmiştir. Kontrol grubunu oluşturan farelere de aynı deney grubundaki farelerde olduğu gibi subkutan enjeksiyon yapılmış, fakat Capsaicin yerine serum fizyolojik kullanılmıştır. Bu süre içinde deney ve kontrol grubundan 35. günde (puberte dönemi), 50. günde (puberte sonrası dönem) ve 75. günde (erişkin dönem) 10’ar hayvan servikal dislokasyon ile öldürülmüştür. Hayvanların testislerinin morfolojik yapısı incelenmiş ve TGFβ-1 ve TGFβ-2’nin immunohistokimyasal demonstrasyonu yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Capsaicin fare testislerinde tubulus seminiferus kontortusların çaplarının büyümesine neden olmaktadır. Çapları büyüyen seminifer tubuluslarda aynı dönemde kontrol grubuna göre, primer spermatosit, genç ve olgun spermatid sayılarında yoğunluk göze çarpmaktadır. Capsaicin enjeksiyonu 35 günlük deney grubunda Leydig hücrelerinde TGF-β1 ekspresyonunun şiddetlenmesine neden olurken 75 günlük deney grubunda da olgun spermatidlerde TGF-β2 ekspresyonunun şiddetlenmesine neden olmuştur.
In this study, it was examined the effects of capsaicin on the existence of TGF-β in Capsaicin injected mice testis at the postnatal development period. In the experiment group, a total of 30 mice, at 21 day of age, were injected subcutaneously 1mg/kg doses of capsaicin everyday during one week, and then, the animals were allowed to rest for one week. The same procedure was repeated until the mice reach to 75 day of age. In control groups, mice were injected subcutaneously with serum physiologic as in the experiment group. During this period, 10 animals from both experiment and control groups, were sacrificed via cervical dislocation at the 35th, 50th and 75th days of age. The immunohistochemical demonstration of TGF-β1, TGF-β2 and morphologic structure of testes were examined. As a conclusion, our results show that the effect of capsaicin is caused to become larger seminiferous tubules. The capsaicin injected mice’s seminiferous tubules have more primer spermatocytes, early and late spermatids than control groups. In addition that the expression of TGF-β1 in Leydig cells at the 35th days of age mice and also the expression of TGF-β2 in late spermatids at the 75th days of age mice are more intenseness in experiment groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4455
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195323.pdf8.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons