Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4454
Title: Attitudes on classroom management among EFL teachers in private and state primary and high schools
Other Titles: Özel ilköğretim ve lise okulları ile özel devlet ilköğretim ve lise okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki tutumları
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Kurumehmetoğlu, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Primary school
Classrom management
State school
English language
High school
Private school
EFL teachers
İlköğretim okulu
Sınıf yönetimi
Devlet okulu
İngiliz dili
Lise okulu
Özel okul
İngilizce öğretmenleri
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurumehmetoğlu, Ö. (2008). Attitudes on classroom management among EFL teachers in private and state primary and high schools. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study investigated the beliefs of the teachers about classroom management in EFL classes in both private and state primary and high schools. The focus of the study was on the possible problems in classroom management and how to deal with them.55 English language teachers at different twenty primary schools and fifteen different high schools in Bursa, Turkey, participated in this study as subjects. They were given a questionnaire. The data was gathered during the autumn of the 2007-2008 academic year.The results revealed that English language teachers believed that the students aren't interested in English lessons, the students are unmotivated and the students talk very much. These are the most common problems for the classroom management that the teachers believed and faced to face everyday in their language classes. The findings divulged that there have been various problems related to those such as, cheating, teacher talk, giving instructions, keeping the students on task, the importance of the voice and the body language of the teachers, the effects of the large and crowded classes, motivation, the teachers? roles, management of the time.Since these findings in this study are limited to these kinds of problems in twenty different primary schools and different fifteen high schools in Bursa, Turkey, it may not be completely true to generalize the results of this research. However, it may give a general idea about the subjects? beliefs and the some common problems of the EFL classes for the classroom management in both private and state primary and high schools.
Bu çalışma, hem özel hem de devlet ilköğretim ve lise okullarındaki İngilizce sınıflarındaki sınıf yönetimi hakkında öğretmenlerin görüşlerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın odak noktası, sınıf yönetimindeki olası problemler ve bunlarla nasıl başa çıkılması ile ilgilidir.Çalışmaya Türkiye'de Bursa'da bulunan farklı yirmi ilköğretim okullarından ve on beş farklı lise okullarından elli beş İngilizce öğretmeni katılmıştır. Katılımcılara bir anket verilmiştir. Sözü edilen veri 2007-2008 öğretim yılının birinci döneminde toplanmıştır.Sonuçlarda da açığa vurulduğu gibi öğretmenler öğrencilerin İngilizce derslerine karşı ilgisiz olduğuna, öğrencilerin motive olmadıklarına ve sınıfta çok fazla öğrenci konuşması olduğuna inanmışlardır. Bunlar öğretmenlerin dil sınıflarında her gün yüz yüze geldikleri ve yaşadıkları en fazla karşılaşılan yaygın problemlerdir. Bulgular bunlarla bağlantılı olarak; kopya çekme, öğretmen konuşması, talimatlar verme, öğrencilere görev verme, öğretmenlerin sesleri ve vücut dillerinin önemi, kalabalık sınıfların etkisi, isteklendirme, öğretmenlerin rolleri, zaman yönetimi gibi problemler de ortaya çıkmıştır.Çalışmadaki bu bulgular; Bursa'daki yirmi farklı ilköğretim okulları ve on beş farklı lise okulları ile sınırlı olduğundan bu araştırmanın sonuçlarını genellemek tam anlamıyla uygun olmayabilir. Bununla birlikte; öğretmenlerin hem özel hem de devlet ilköğretim ve lise okullarındaki sınıf yönetimi için İngilizce sınıflarında karşılaşılan bazı yaygın problemler ve onların bu problemler hakkındaki düşünceleri üzerine genel bir fikir verebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4454
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220984.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons