Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4447
Title: Bursa ve çevresinde yayılış gösteren lacertidae (reptilia) familyasına ait kertenkele türlerinin helminth faunası
Other Titles: Helminth fauna of lizards species belonging to lacertidae (reptilia) family distrubuted in Bursa and its around
Authors: Altunel, F. Naci
Yıldırımhan, Hikmet Sami
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kertenkele
Acanthocephala
Lacertidae
Helminth fauana
Plathelminthes
Nemathelminthes
Lizards
Issue Date: 17-Jun-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırımhan, H. S. (1999). Bursa ve çevresinde yayılış gösteren lacertidae (reptilia) familyasına ait kertenkele türlerinin helminth faunası. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada Bursa ve çevresinde yayılışı görülen Lacertidae familyasına ait 7 kertenkele türünün helmintolojik incelemesi yapılmıştır. İncelenen kertenkelelerin isimleri ve sayılan aşağıdaki gibidir. 1. Lacerta danfordi (GÜNTHER) 1876 (63 adet) 2. Lacerta saxr/'co/a EVERSMANN 1834 (43 adet) 3. Lacerta sicula RAFİNESQUE 1810 (16 adet) 4. Lacerta trilineata&EDKLAGA, 1886 (37 adet) 5. Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) (73 adet) 6. OphisopselegansMENETKJES, 1832 (21 adet) 7. Podarcis muralis (LAURENTİ, 1768) (39 adet) Helmintolojik incelemesi yapılan bu 7 türden biri olan ve İstanbul'da yaşadığı bilinen Lacerta sicula'nm Bursa'da daha önce yayılışı bilinmiyordu. Bu tür tarafımızdan bulunarak Bursa için yeni kayıt yapılmış ve tezimize dahil edilmiştir. Helmintolojik incelemesi yapılan türler 26.05.1995 - 26.10.1998 tarihleri arasında Bursa ve çevresinden toplanmıştır. Çalışmanın sonunda 15 değişik helminth türü bulunmuştur. Bunlar ; Ptagîorchis vespertilionis (Mueller, 1780), Plagiorchis elegans (Rud., 1802). Pleurogenoides medians, Brachylaemus spp., (Digenea) Oochûristica tuberculoid (Rud., 1819) Mesocestoides spp., (Cestoda) Prosthorhynchus sp. (Acanthocephala), Abbreviaia abbreviata (Rudolphi), 1819., Skrjabinela&a hoffmanni Li, 1934, Skrjabinelazia taurica Sypliaxov, 1930, Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Spauligodon saxicolae Sharpilo, 1961, Spironoura armenica (Massino 1924), Skrjabinodon medinae Garcia Calvente, 1948, Ascarops sp.(Rud., 1819(Nematoda)' dır. Türkiye'deki kertenkelelerin helminth faunasının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışma sonucu bulunan helminth türlerinin tamamı Türkiye'deki kertenkeleler için yeni kayıttır.
In this study, 7 lizard species belonging to Lacertidae distributed in Bursa and its around were examined for helminth parasites Examined lizards name and their number are as follows : 1. Lacerta danfordi (GÜNTHER) 1876 (63) 2. Lacerta saxicola EVERSMANNIS34 (43) 3. Lacerta szc«/a RAFiNESQUE 1810 (16) 4. Lacerta trilineataBEDBIAG A, 1886 (37) 5. Lacerta v/rafo (LAURENTI, 1768) (73) 6. Ophisops elegansMENETRIES, 1832 (21) 7. PodarcismuralisfLAVREKTÎ, 1768) (39) Lacerta sicula Helminthologically examined is known Istanbul area, but this species is not known in Bursa area and its around L. sicula have been recorded from Bursa and its around L. sicula is a new record for geographical distribution extending to Marmara region Helminthologically examined species' were collected from Bursa and its around between 26.05.1995 and 26.10.1998. At the end of this study 15 helminth parasites species were found. The helminth parasites are as follows ; Plagiorchis vespertilionis (Mueller, 1780), Plagiorchis elegans (Rud., 1802). Pleurogenoides medians, Brachylaemus spp., (Digenea) Oochoristica tuberculoid (Rud., 1819) Mesocestoides spp., (Cestoda) Prosthorhynchus sp. (Acanthocephala), Abbreviata abbreviata (Rudolphi), 1819., Skrjabinelazia hoffinanni Li, 1934, Skrjabinelazia taunca Sypliaxov, 1930, Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782, Spauligodon saxicolae Sharpilo, 1961, Spironoura armenica (Massino 1924), Skrjabinodon medinae Garcia Calvente, 1948, Ascarops sp.(Rud., 1819(Nematoda) The purpose of the present study is to determine the helminth fauna of lizards in Turkey. All of them are new species records for lizards in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4447
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084895.pdf
  Until 2099-12-31
9.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons