Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4445
Title: Havai konveyör hatlarına özgü zincir bakla tasarımı ve modellemesi
Other Titles: Chain design and modelling of inclined power-free conveyors
Authors: Karpat, Fatih
Bekar, Semih Sezer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Havai konveyör
Sonlu elemanlar
Optimizasyon
Shackle
Finite elements
Optimization
Issue Date: 11-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekar, S. S. (2017). Havai konveyör hatlarına özgü zincir bakla tasarımı ve modellemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Havai konveyör sistemleri, günümüzde, başta taşıt üreten firmalar olmak üzere endüstrideki diğer sektörler dahil olmak üzere çoğu fabrikada üretim hatlarının tümünde malzeme/ürün taşımada aktif olarak kullanılan en önemli taşıma sistemlerinden biridir. Seri üretim içerisinde bu hatların herhangi bir aşınma sonucu durması veya arıza yapması, üretimi aksatmakta ve önemli iş kaybı ile birlikte yüksek bakım maliyetlerine neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında konveyör hatları üzerinden veri alınarak, analizini ve bu analizler sonucunda hat yapısı ve ekipmanlarının optimizasyonunu sağlayan sanal analiz çalışmaları yapılmış ve nihai model üzerinde iyileştirmeler görülmüştür. Öncelikli olarak konveyör hattının çalışma koşulları, rotası, yükleme durumu gibi parametrelere bağlı mevcut durum incelenmiş ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden çıkan sonuçları da kullanarak hat elemanlarının mühendislik hesaplamaları, sonlu elemanlar analizleri ve deneysel çalışmaları yapılmıştır. Yenilenen havai konveyör hattı üzerinde tespit edilen kritik bölgelerde yapılan analiz sonucu oluşan modeller yerleştirilmiştir. Bu sistem sayesinde elde edilen sonuçlar ile doğrulama çalışması yapılmıştır.
Currently inclined power-free systems are the most important transport systems that provides transfer materials and products through manufactory lines using by companies not only produce vehicles but also other industrial products as well. During mass production, sometimes shackle abrasion occurs in the system and cause defect of serial line, even interruption of production. This problem causes waste of time and also huge maintenance costs. Under this study, some virtual analysis have been done by obtaining data from inclined power-free systems and then outcomes of those analysis have been examined to determine eventual optimized model. Primarily, running and loading conditions, route parameters of current system examined and results evaluated. Engineering calculations, finite element analysis and experimental studies have been done by using these results. Optimized models are located cristical regions of system to decrease abrasion and increase fatigue performance of shackles. Then improvement of abrasion seen on virtual model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4445
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497191.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons