Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4421
Başlık: Uluabat Gölü kıyı ve adalar florası
Diğer Başlıklar: Shore and islands flora of Uluabat Lake
Yazarlar: Tarımcılar, Gül
Çınar, Ruhsar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Flora
Uluabat Gölü
Türkiye
Uluabat Lake
Turkey
Yayın Tarihi: 11-Kas-2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çınar, R. (2005). Uluabat Gölü kıyı ve adalar florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Araştırma alanından 2003-2005 tarihleri arasında toplanan 1750 bitki örneğine dayanılarak hazırlanan bu çalışma, Uluabat Gölü’ nün Kıyı ve Adalar Florasını kapsamaktadır. Bu çalışma sonunda 96 familya ya ait 360 cins, 478 tür, 128 alttür ve 69 varyete saptanmıştır. Toplanan takson sayısı 675 dir. 6 takson Pteridophyta bölümüne, 669 takson Spermatophyta bölümüne aittir. Gymnosperm alt bölümü 4, Angiosperm alt bölümü 665 taksona sahiptir. Angiospermlerde 571 takson dikotiledon, 94 takson monokotiledon sınıfına aittir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları ve oranları şöyledir; Akdeniz elementi %21.3, Avrupa- Sibirya elementi % 12.7, İran- Turan elementi % 1.48, Öksin % 1.33 ve çok bölgeli ya da bölgesi bilinmeyenler % 63,3 şeklindedir. Endemik takson sayısı 24 olup endemizim oranı % 3.55 dır. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla Asteraceae 74, Fabaceae 67, Lamiaceae 47, Poaceae 41, Brassicaceae 28, Apiaceae 27 dir. En fazla takson içeren cinsler Trifolium (19 ), Ranunculus (12 ), Medicago (11 ) ve Vicia (10 ), Rumex (9 ) dir. Ayrıca bu çalışma sonunda A2 (A) karesi için yeni kayıt olan 22 takson tespit edilmiştir.
This study consists of shore and islands flora of Uluabat Lake, based on 1750 plants specimens collected in the research area between 2003 and 2005. At the end of the this study; 675 taxa belonging to 96 families, 360 genera, 478 species, 128 subspecies, 69 varieties were determineted. It was concluded that 6 taxa belong to Pteridophyta division, whereas 669 taxa belong to Spermatophyta division. Gymnospermae subdivision had 4 taxa and Angiospermae subdivision had 665 taxa.. Moreover, 571 taxa of Angiospermae were Dicotyledones and 94 taxa were Monocotyledones. The numbers and percentage of taxa according to certain phytogeographical regions were as follows; Mediterranenan elements 21.3 %, Euro-Siberian elements 12.7 %, Irano-Turanian elements 1.48 % and Euxine elements % 1.33. The number of the multi-regional or region-unknown taxa were 63.3 % .In the region 24 endemic taxa were present, their ratio to total flora is 3.55 % . Asteraceae 74, Fabaceae 67, Lamiaceae 47, Poaceae 41, Brassicaceae 28, Apiaceae 27, families represented. The highest number of taxa, main genera were Trifolium (19), Ranunculus (12) , Medicago (11), Vicia (10 ) and Rumex ( 9). As a result of this study 22 new records were found for A2 (A) square.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4421
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
198619.pdf4.66 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons