Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4411
Title: Erken Cumhuriyet döneminde Bursa'da gündelik yaşam (1923-1950)
Other Titles: Daily life in Bursa during the early Republican era (1923-1950)
Authors: Oğuzoğlu, Yusuf
Bilgi, Selma Güler
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Tarih
History
Bursa
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgi, S. G. (2006). Erken Cumhuriyet döneminde Bursa'da gündelik yaşam (1923-1950). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde olduğugibi Bursa'da da savaşın yaraları sarılmaya çalışılmıştır. Lozan Antlaşması gereğinceşehirden giden azınlıkların yerine gelen göçmenler Bursa'nın toplumsal yapısındaolduğu kadar ekonomik yapısında da değişiklik yaratmıştır. Göç eden azınlıklarlabirlikte sermaye ve yetişmiş iş gücü açığı doğmuş, Cumhuriyet hükümetinin yaptığıiktisadi inkılâplar bu açığı kapatmaya dönük iken, eğitim ve kültür inkılâpları ile birlikteçağdaş bir toplum hedefine ulaşmayı amaçlamıştır. Bu amaçla birlikte Bursa'da ülkegenelinde olduğu gibi bu alt yapıyı oluşturacak kurumları, doğu slam toplum düzeninive geleneksel kalıpları bırakarak çağdaş uygarlığa yönelebilen insan topluluğuyetiştirecek şekilde oluşturulmuştur. Bu durum Bursa'nın gündelik yaşamında dadeğişiklik yaratmıştır.
After declaring republic in 1923, the wounds of war were tried to get wellin Bursa like the whole Turkey. According to pledge of Lozan the immig rantswho have come for the place of minorities that have gone from the city, is thereason of differences both social and economic structure. Deficiency of capitaland experienced man power occured with the immigrated minorities, economicalrevulotions of the government of republic were trying to cover this gap, was theaim of reach modern society with educational and cultural revolutions. For thisaim in Bursa, same as the whole country, departmants are formed to consist thisstructure , which will train human population that can leave East Islamic society's life and traditionel borders and that can turn his face to modern civilizaion. Thissituation made difference also daily life in Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4411
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204781.pdf4.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons