Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4405
Title: Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri, yavrularda büyüme ve eğitim performansı
Other Titles: Main reproductive traits, growth and training performances of german shepherd and labrador retriever dogs
Authors: Petek, Metin
Sevimli, Aziz
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Alman çoban köpeği
Labrador Retriver
German shepherd dog
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevimli, A. (2007). Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca dölverimi özellikleri, yavrularda büyüme ve eğitim performansı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda yetiştirilmekte olan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerdeğbaslıca döl verimi özellikleri, yavrularda büyüme ve eğitim performansını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Deneme basında 18-24 aylık yasta 23 adet Alman Çoban Köpeği ile 17 adet Labrador Retriever ırkı damızlık dişi köpekten oluşan toplam 40 dişi köpekte baslıca dölverimi özellikleri izlenmiş, bunlardan doğan 35 adet Alman Çoban Köpeği 150 günlük yasa kadar, 17 adet Labrador Retriever ırkı köpeğin 7, 8 ve 9 aylık yastaki canlı ağırlıkları belirlenmiştir. Her iki ırktan 16'sar adet genç köpek (8 erkek, 8 dişi) eğitim performasının belirlenmesi amacı ile kullanılmıştır. Her iki ırktan köpekler standart ve eşdeğer koşullarda bakılmışlardır. Labrador Retriever ırkı köpeklerin ilk kızgınlık gösterme yasları 15.46 ay bulunmuş ve Alman Çoban Köpeklerine göre daha erken kızgınlık göstermişlerdir. Alman Çoban Köpekleri ilk kızgınlığı 21.86 aylık yasta göstermişlerdir. Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk çiftleştirme yası sırası ile, 24.17 ay ve 20.93 ay bulunmuş, ilk kızgınlık gösterme ve ilk çiftleştirme yası bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde gebelik basına çiftleştirme sayısı sırası ile 2.80 ve 2.81 bulunmuştur. ilk çiftleştirmeden doğuma kadar geçen süre olarak hesaplanan ortalama gebelik süresi Alman Çoban Köpeklerinde (61.77 gün) Labrador Retriever ırkı köpeklere (60.63 gün) göre önemsiz düzeyde daha uzun bulunmuştur. Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı sırası ile 5.81 ve 8.22 adet tespit edilmiştir. Alman Çoban Köpeklerinde doğum ve 150 günlük canlı ağırlıklar dişilerde sırası ile 427 g ve 13680 g, erkeklerde sırası ile 470 g, 14788 g tespit edilmiş, yavru sayısı ile canlı ağırlık kazancı arasında negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir. 150 günlük yasta 7 ve 8 yavrulu doğumdan elde edilen yavruların canlı ağırlıkları 2 ve 4 yavrulu doğumdan elde edilenlerden önemli düzeyde daha düşük bulunmuştur (P<0.05). Labrador Retriever ırkı köpeklerde yavru sayısı ve cinsiyetin 9 aylık canlı ağırlık üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar köpeklerin eğitim performansı üzerinde ırkın önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
This study was made to investigate the main reproductive traits, growth and training performances of German Shepherd and Labrador Retriever Dogs raised in Military Veterinary School in Gemlik. For this purpose 18-24 months old 40 bitch (23 German Shepherd and 17 Labrador Retriever dogs) were monitored for the main reproductive traits. Body weight gain of puppies (35) that were born from German Shepherds were measured until 150 days of age while those of (17) Labrador Retrievers were followed for 7th, 8 th and 9th months. 8 young males and 8 young females from both breed were randomly selected to determine training performance of dogs. The animals were reared under standard and uniform conditions. The first heating of Labrador dogs was calculated as 15.46 month of age and this was earlier compared to German Shepherds which exhibited first heating period at 21.86 month of age. The time of first mating in German Shepherds and Labrador Retrievers were found 24.17 and 20.93 month of ages, respectively. Statistically significant differences were noted for both of first heating time and mating age between the breeds (P<0.05). The mean numbers of mating for each pregnancy was 2.80 and 2.81 in German Shepherd and Labrador Retriever Dogs, respectively. The mean duration of gestation period as calculated from first mating to parturition was slightly longer in German Shepherds (61.77 days) than Labrador Retrievers (60.63). The number of puppies per litter in German Shepherd Dogs and Labrador Retriever Dogs were 5.81 and 8.22, respectively. In German Shepherds, adjusted body weight in whelping and 150 days of age were 425 g and 13680 g for females, 470 g and 14788 g for males, respectively. A negative correlation was pointed out between body weight gain and litter size. On the 150th day, the measured body weights of dogs that were born in litters with 7 and 8 pups were significantly lower than those of born in litters with 2 and 4 pups (P<0.05). Nevertheless, no significant effects of litter size and sexes on body weight in 9 month of ages in Labrador Retriever Dogs were determined. The results indicate that the breed is a major determinant of the training performance of the dogs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4405
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195330.pdf999.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons