Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4398
Title: Portfolio in the writing classroom: Teachers' agenda versus students' agenda
Other Titles: Yazma dersinde portfolio: Öğretmenlerin agendasına karşı öğrencilerin agendası
Authors: Öztürk, İsmet
Yalçın, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Tutum
Beklenti
Portfolyo
Öğrenci otonomisi
Attitude
Agenda
Portfolio
Learner autonomy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, M. (2006). Portfolio in the writing classroom: Teachers' agenda versus students' agenda. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The rationale of this study comes from a writing approach that highlights the importance of portfolio use to decrease the mismatch problem between the students’ and teachers’ agendas. To decrease the mismatch between the students’ and teachers’ agendas, a portfolio study was conducted to university preparatory school beginner level students. Since the study has twofold application to include students’ and teachers’ data, either part’s involvement is crucially necessary. The design of this study is one group pre-test and post-test design. In order to explore the study questions in relevant perspectives ten materials were conducted. To begin with, with the intention of establishing the mismatch between the students’ and teachers’ agendas both students and teachers were given attitude and expectation questionnaires as pre-test. As portfolio was assumed to diminish the gap between the agendas, students’ awareness was raised about the ongoing portfolio use to make them better evaluate the learning process and their progress within the writing class. By the end of the year, both students and teachers were given attitude and expectation questionnaires as post-test. The underlying assumption was to compare the pre and post questionnaires to observe the targeted changes. According to the data gathered, only one mismatch was found between the students’ and teachers’ agendas. This one and only, but crucial mismatch was to be able to write “a coherent text”. Unlike students, the teachers expected their students to be able produce a coherent text at the beginning of the year. Although the portfolio application which was considered to diminish the mismatch between the agendas helped the study reasonably well, it is difficult to say that whether it filled in the gap or not. Apart from this, portfolio was appreciated by teachers due to providing students to gain awareness and autonomy as well as self-assessment skill. Since changes in attitudes and expectations of both students and teachers are crucial, the study concludes by underlining the importance of attitudes and expectations as well as the effect of portfolio use on the changes of these attitudes and expectations in a writing class.
Bu çalışma öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanan problemleri azaltmak için kullanılan portfolyo’nun önemini vurgulayan bir yazılı anlatım yaklaşımından gelmektedir. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki beklenti farklılıklarını azaltmak için üniversite İngilizce hazırlık okulu başlangıç düzeyindeki öğrencilere bir portfolyo araştırması uygulanmıştır. Bu çalışma öğrencilerin ve öğretmelerin verilerini kapsayan ikili bir uygulama olduğu için her iki tarafında katılımı kesinlikle gereklidir. Bu çalışmada ilk-test ve son-test araştırması uygulanmıştır. Bu çalışmanın sorularını ilgili perspektifler dâhilinde araştırmak için on farklı materyal kullanılmıştır. Öncelikle, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla hem öğrencilere hem de öğretmenlere ilk tutum ve beklenti anketleri uygulandı. Portfolyo’nun beklentiler arasındaki farklılığı kapatacağı düşüncesiyle öğrencilerin yazma dersindeki gelişim ve öğrenme süreçlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için süregelen portfolyo kullanımı dahilinde farkındalıkları arttırıldı. Sene sonuna gelindiğinde, hem öğrencilere hem de öğretmenlere beklenti ve tutum anketleri son test olarak yeniden verildi. Bunun amacı, öğrenci ve öğretmen ilk ve son testlerini karşılaştırarak hedeflenen değişimleri gözlemleyebilmektir. Elde edilen verilere göre, öğretmen ve öğrenci beklentileri arasında sadece bir fark bulunmuştur. Bu tek fakat önemli fark “bütünlüğü olan bir yazı” yazabilmektir. Öğrencilerin aksine, öğretmenler öğrencilerinden sene başında bütünlüğü olan bir yazı yazabilmelerini beklemektedir. Beklentiler arasındaki farklılığı kapatması düşünülen portfolyo uygulaması araştırmaya gerekli katkıyı sağlamış olsa da, bu uygulamanın beklentiler arasındaki boşluğu tam olarak kapatıp kapatmadığını söylemek zordur. Bunun yanı sıra portfolyo, öğrencilere kendi kendini değerlendirmeyi, otonomiyi ve farkındalık kazandırmayı sağlamış olması açısından öğretmenler tarafından takdir edilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin tutum ve beklentilerindeki değişikliklerin beklentiler arasındaki farklılıkta büyük rolünün olmasından dolayı, bu araştırma beklentiler ve tutumlar ile portfolyo’nun yazma dersindeki beklentiler ve tutumlar üzerindeki etkilerinin öneminin altı çizilerek sonuçlanmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4398
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204414.pdf683.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons