Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4397
Title: Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleri
Other Titles: MMMPI profile characteristics of patients with peptic ulcer
Authors: Taneli, Suna
Kireççi, Yalçın
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Kişilik testleri
Minnesota çok yönlü kişilik testi
Peptik ülser
Psikosomatik tıp
Personality tests
Minnesota multiphasic personality inventory
Peptic ulcer
Psychosomatic medicine
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kireççi, Y. (1986). Peptik ülserli hastaların MMMPI profil özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Peptik ülserli hastaların psikosomatik yönden incelenmesinin bir bölümünü oluşturan bu çalışma ile; çok faktörlü psikosomatik bir hastalık olan, peptik ülserin etiyolojisindeki kişilik özellikleri, MMPI testi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 31 peptik ülser hastasından elde edilen ortalama MMPI profili ile, 43 sağlıklı kontrol grubundan elde edilen ortalama profil karşılaştırılarak, bu konuda bir norm değerinin saptanması amaçlanmıştır. Hasta grubunda % 48 oranında patolojik profil elde edilirken, bu oran kontrol grubunda %10 olarak bulunmuştur . Hs, D, Hy, Pt, Sc ve Si alt testlerinin, hasta ve kontrol grubu kadınları birbirinden anlamlı derecede ayıran alt testler olduğu görülmüştür (P < .001) . Hasta ve kontrol grubu erkekleri birbirinden anlamlı derecede ayıran alt testlerin; K, Hs, D, Pt ve Si alt testleri olduğu saptanmıştır (P < .05). Hasta kadınların MMPI kod tipi olarak 1—2—5—7 kod tipi saptanmıştır. Hasta erkeklerin kod tipi ise, 1—2—3 olup, nörotik hasta kod tipine uygunluk göstermiştir. Kontrol grubundaki erkek ve kadınların ortalama PMPI profillerinin, normal sınırlarda olduğu saptanmıştır. Hasta grubu, genel olarak ele alındığında, patolojik yükselmelerin 60-70 değeri arasında yer aldığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4397
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000189.pdf
  Until 2099-12-31
2.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons