Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4395
Title: Peptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of drawing tests of patients with peptic ulcer and control group
Authors: Taneli, Suna
Erden, Gülsen
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Peptik ülser
Psikosomatik tıp
Resim çizme testleri
Peptic ulcer
Psychosomatic medicine
Drawing tests
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erden, G. (1986). Peptik ülserli hastaların ve kontrol grubunun resim çizme testlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: EAİ çizme testini peptik ülserli hasta grubu ile sağlıklı deneklerden oluşan kontrol grubuna uygulayarak farklılıkları saptamak istedik. Hastalarımız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dahiliye, Cerrahi, Psikiyatri, Radyoloji ve Acil Polikliniklerine başvuran hastalar arasından seçilen 48 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubumuz ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde büro personeli olarak görev yapan sağlıklı kişilerden tesadüfi örnekleme ile seçilmiş 50 kişiden oluşmaktadır. EAİ çizimleri deneklerin her birine uygun ortamda bu çalışmayı yapan psikolog tarafından çizdirilmiştir. Çizimler BUCK'un (1938) kantitatif değerlendirme sistemi esas alınarak değerlendirilmiştir. Çizimlerden elde edilen 21 özellik açısından hasta grubu ile kontrol grubu verileri karşılaştırıldı. Bulgular Ki -Kare ve t testi uygulanarak istatiksel anlamlılık dereceleri saptandı. Peptik ülserli hastalar, kontrol grubuna göre daha fazla negativist,emosyonları labil, ilişki kurma güçlüğü gösteren ve sevgi ilgi gereksinimi olan kişiler olarak saptandı. Hasta grubumuzun % 83.3 ü nöroz grubu tanılar almışlardır. %12.5 inde değişik kişilik yapıları, % 4.2 sinde de organik psikosendrom bulguları saptandı. Bu bulgular ile EAİ çizme testinin, peptik ülserli hastayı tanıma ve tedavisinde yardımcı bir araç olacağı düşünüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4395
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000191.pdf
  Until 2099-12-31
2.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons