Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4392
Title: 1935-1950 yıllarında Bursa'nın kırsal alanındaki gelişmeler
Other Titles: Develeopments in rural Bursa in the period 1935 through 1950
Authors: Oğuzoğlu, Yusuf
Erçevik, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Köy
Köylü
Halkevi
Gezi tarım
Village
Village people
Community center
Visit agriculture
Issue Date: 28-Dec-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erçevik, H. (2006). 1935-1950 yıllarında Bursa'nın kırsal alanındaki gelişmeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde kırsal alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. İncelediğimiz dönemde Bursa’nın köylerine Bursa Halkevinin köycülük komitesi tarafından geziler yapılmış, köylülere sağlık, sosyal, kültürel alanda bilgiler verilmiştir. Amaç Osmanlı döneminde unutulan göz ardı edilen köylüyü bilgilendirmek, köylü şehirli ayrımını kaldırıp toplumun bir bütün şeklinde ele alınmasını sağlamaktır. Halkevleri kapatılışına kadar Atatürk ideolojisini köylere yaymak, Cumhuriyet köylüsü yaratmak için çalışmışlardır.
In this study activities that took place in rural areas during the early periods of the Republic are investigated. Field trips were made to the villages of Bursa by the Village Committee members of the Bursa Community Center and the village communities were informed about the health, social and cultural issues. The purpose of was to educate the village people that were neglected during the Ottoman period, and to redefine the unity in the society by eliminating the gap between the urban and rural communities. The Community centers served the purpose of spreading Atatürk ’s ideology throughout the villages in order to create the Republic’s village community until they were shut down eventually.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4392
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204780.pdf11.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons